Thứ Tư tuần III mùa Chay

Suy niệm Mát-thêu 5:17-19

 

Thầy đến không phải là để bãi bỏ (Luật Mô-sê), nhưng là để kiện toàn.  (Mát-thêu 5:17)

 

         Người Do-thái đã nhìn nhận kinh Tô-ra, tức “Luật” hoặc “chỉ dẫn” chứa đựng trong năm cuốn sách đầu tiên của Kinh Thánh, như là chính sự mặc khải của Thiên Chúa.  Luật ấy trình bày những tư tưởng về chính Người cũng như lối sống thánh thiện Người ban cho dân Người.  Trong những thế kỷ trước kia, khi người ta hỏi “Chúa đang làm gì ở trên trời?” thì các ráp-bi trả lời thuộc lòng:  “Người đang đọc sách Luật!”

         Còn Chúa Giê-su đã coi Lề Luật như thế nào?  Người bảo các môn đệ rằng Người được Chúa Cha sai đến để kiện toàn Lề Luật, để làm cho nó sinh hoa kết quả.  Vì thế bài giảng trên núi của Người chú ý đến “tâm điểm” hoặc “ý hướng bên trong” nằm sau những giới răn cổ xưa ấy.  Thí dụ, Chúa Giê-su giải thích rằng tránh làm tổn thương thân xác người khác cũng vẫn chưa phải là đủ.  Nếu chúng ta muốn yêu thương từ tâm hồn, thì chúng ta còn phải học sống hòa bình với người khác.  Lại nữa, nếu chỉ tránh ăn cắp và tránh phạm tội ngoại tình thì vẫn chưa đủ.  Chúng ta còn phải tránh cả việc ước ao sở hữu những gì đích thực thuộc về người khác.

         Thậm chí khi nêu lên những đòi hỏi của giới răn Thiên Chúa, Chúa Giê-su đã không vẽ lên một hình ảnh Thiên Chúa giống như ông quan tòa nghiêm khắc chỉ chờ trừng phạt mọi tội lỗi của chúng ta.  Thiên Chúa yêu thương chúng ta, và Người mời gọi chúng ta hãy nhận lấy tình yêu của Người.  Người muốn lấy sức mạnh Chúa Thánh Thần thay đổi chúng ta, để chúng ta có thể yêu mến những gì Người thích và để chúng ta có thể quay lưng lại tất cả những gì là tội lỗi.

         Tình yêu Thiên Chúa là ngọn lửa thiêu đốt.  Tình yêu ấy làm tiêu tan những ước muốn xấu xa của chúng ta và giúp chúng ta mong mỏi làm đẹp lòng Chúa và hiến thân để phục vụ Người.  Thánh Augustinô đã có lần nói:  “Hãy giữ trọn các giới răn với tất cả tình yêu.  Ai có thể từ chối không hết lòng yêu mến Thiên Chúa, Đấng tràn đầy lòng xót thương và đức công chính?  Ai có thể từ chối không yêu mến Đấng đã yêu thương chúng ta trước, mặc cho chúng ta bất chính và kiêu căng?”  Vậy chúng ta hãy xin Chúa Thánh Thần thanh tẩy tâm tư chúng ta và cho tâm hồn chúng ta được đầy tràn tình yêu cùa Thiên Chúa.  Khi ấy chúng ta sẽ bắt đầu chỉ ước ao những gì làm đẹp lòng Chúa mà thôi.

 

         “Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã ban cho con Thánh Thần.  Xin Chúa làm cho con được tràn đầy tình yêu cao cả của Chúa, và làm cho con nên thánh thiện như Chúa là Đấng thánh”.