Chúa Nhật tuần IV mùa Chay

Suy niệm 1 Sa-mu-en 16:1,6-7,10-13

 

Xức dầu tấn phong nó đi!  Chính nó đó!  (Sa-mu-en 16:12)

 

         Ngay từ những ngày đầu, đã có một hệ thống chặt chẽ trong mọi gia đình Do-thái.  Người cha đứng đầu gia đình và người con cả là người thừa kế đương nhiên. Tất cả những người con khác có chỗ đứng ít quan trọng hơn trong nhà và được quyền thừa kế ít hơn là người anh lớn.

         Nhưng Kinh Thánh nói với chúng ta về một số người đã hành động bên ngoài hệ thống ấy và đã trở thành những tôi tớ rất mạnh mẽ của Chúa theo khả năng riêng của họ.  Thí dụ bà Đê-bô-ra là một phụ nữ sống trong một thế giới thuộc về đàn ông (Thủ Lãnh 4-5).  Gia-cóp đã trổi vượt hơn anh là E-sau (Sáng Thế 27).  Rồi Ghít-ôn, kẻ “vô tích sự nhất” trong nhà, đã đứng dậy để trở thành một chiến sĩ oai hùng và giải phóng dân chúng (Thủ Lãnh 6-7).  Đa-vít, con út của ông Giê-sê, cũng giống như vậy.

         Theo những tiêu chuẩn truyền thống, vì những giới hạn ấy nên những người này không được đứng lên lãnh nhận vai trò lãnh đạo tại Ít-ra-en.  Nhưng Thiên Chúa sử dụng một phương thức chọn lựa khác biệt.  Người nhấn mạnh đến cách một người suy nghĩ và hành động như thế nào, chứ không phải đến chỗ đứng của họ trong gia đình hoặc xã hội.  Khi Người bảo ông Sa-mu-en xức dầu, Người nhìn vào tâm hồn chứ không phải diện mạo bề ngoài.

         Thậm chí ngày nay, Thiên Chúa vẫn đang tìm kiếm những người có tâm hồn trong sạch, những người sẽ trung thành và tuân phục.  Người đang tìm kiếm những kẻ muốn được Người đào tạo.  Vua Sau-lê, người tiền nhiệm của Đa-vít, đã quay lưng lại với Chúa, còn nơi Đa-vít, Chúa đã gặp được con người có trái tim mềm mại và một tinh thần đầy lòng ao ước.

         Chúa không tìm kiếm người thông minh nhất, giàu có nhất, đẹp đẽ nhất hoặc sáng giá nhất.  Người tìm kiếm những ai cam kết với Người và cố gắng uốn nắn đời họ theo giáo huấn của Người.

         Chúng ta đều là những người được xức dầu của Chúa.  Người đã chúc lành cho chúng ta và cho chúng ta được đầy tràn ân sủng.  Vậy hôm nay chúng ta hãy đứng dậy và thưa với Chúa là chúng ta muốn suốt đời phục vụ Người và tôn kính Người.

 

         “Lạy Chúa, xin ban cho con lòng ước ao muốn theo Chúa và sức mạnh để giúp xây dựng Giáo Hội Chúa”.