Thứ hai tuần IV mùa Chay

Suy niệm I-sai-a 65:17-21

 

Hãy reo vui… Vì Giê-ru-sa-lem, Ta sẽ hoan hỷ.  (I-sai-a 65:14,19)

 

         Mùa Chay là thời gian nghiêm túc.  Đó là lúc để kỹ lưỡng nhìn vào những tội lỗi của chúng ta và quyết tâm diệt trừ chúng.  Đó là thời gian cần phải giữ kỷ luật cầu nguyện, làm việc hy sinh và quảng đại thêm nữa.

         Tuy mùa Chay là thời gian nghiêm túc, nhưng đó không cần phải là một thời gian thiểu não.  Chúng ta đừng quên mục đích của mùa này.  Mùa Chay không phải để trừng phạt và chối bỏ bản thân mình.  Mục đích của mùa Chay là chuẩn bị sẵn sàng để cử hành Phục Sinh cho thật trọn vẹn hết sức có thể, đồng hành cùng với mọi dự tòng đang dọn mình lãnh nhận bí tích Rửa tội.  Lý do duy nhất tại sao phải chết cho tội lỗi chúng ta, đó là để chúng ta có thể bước vào chiến thắng và vui mừng của Chúa Giê-su Phục Sinh.  Đó là tất cả ý nghĩa của mùa Chay!

         Có lẽ cách tốt nhất để tóm lược mùa Chay là bằng câu Kinh Thánh:  “Chính Người đã khước từ niềm vui dành cho mình, mà cam chịu khổ hình thập giá” (Do-thái 12:2).

         Chúng ta cầu nguyện nhiều hơn để có thể kết hiệp với Chúa vì Người trọn tình thương yêu chúng ta.  Chúng ta gác lại những việc ít quan trọng hơn để có thể mở tay đón nhận đón nhận sự sống dồi dào và vĩnh cửu Người ban cho chúng ta.  Chúng ta hiến thân phục vụ những người nghèo khổ để đưa họ đi cùng chúng ta trong hành trình tiến về vương quốc đời đời.

         Trong bài đọc thứ nhất hôm nay, vị ngôn sứ nhắc nhở chúng ta rằng Chúa đang thực hiện một điều gì mới mẻ.  Người đang tạo dựng trời mới đất mới.  Đúng vậy, Chúa vẫn vui với công việc Người đang làm, tức là việc biến đổi Người đang thực hiện nơi dân Người.  Thêm nữa, Người đang mời gọi chúng ta hãy vui với Người, “hãy reo vui” vì chúng ta cũng có thể được biến đổi nhờ ân sủng và sức mạnh của Người (I-sai-a 65:14).

         Có lẽ mùa Chay của bạn hiện thời có vẻ nặng nề.  Thực khó mà giữ vững những ý tốt.  Có thể bạn cảm thấy mình chưa cứng rắn đủ đối với những thói xấu đã ăn rễ sâu.  Những người bạn đang phục vụ hình như không biết cám ơn những nỗ lực của bạn.  Khó mà tin rằng Chúa đang hoạt động trong bạn và chung quanh bạn.

         Bạn hãy ngửng đầu nhìn lên!  Hãy cầu xin Chúa Thánh Thần giúp đỡ bạn làm sáng lên và nắm vững lấy mục tiêu vinh hiển.  Thất bại và chán nản, tội lỗi và sự chết, đều không còn tiếng nói nữa, vì Phục Sinh đang tới gần!

 

         “Lạy Thánh Thần Thiên Chúa, xin giúp con đăm đăm hướng về niềm vui Chúa đã dành sẵn cho con”.