Chúa Nhật tuần V mùa Chay

Suy niệm Gio-an 11:1-45

 

Lạy Cha, con cảm tạ Cha, vì Cha đã nhậm lời con.  (Gio-an 11:41)

 

         Có lẽ bạn đã đọc kinh cầu nguyện nhiều trong mùa Chay này, thậm chí cầu cho cả những người đang đau yếu hoặc những người thân đã ra đi – những “La-da-rô” trong đời bạn.  Nhưng có khi nào len lỏi vào đầu óc bạn là ý tưởng:  Lạy Chúa, Chúa có đang nghe lời con cầu nguyện không?

         Có lẽ chúng ta học được nơi Chúa Giê-su một bí quyết khi Người cầu nguyện cho bạn thân của Người là ông La-da-rô đã chết.  Thay vì bắt đầu với lời cầu xin đặc biệt thì Chúa lại nói:  “Lạy Cha, con cảm tạ Cha vì Cha đã nhậm lời con” (Gio-an 11:41).  Chúa Giê-su đã dâng lời tạ ơn vì một ân huệ lớn lao nhất, đó là tình bạn và tình yêu của Thiên Chúa.  Người tin Chúa Cha biết Người cần những gì ngay cả trước khi Người cầu xin.  Người biết Chúa Cha sẽ ban cho Người những ân huệ chính đáng vào đúng thời đúng lúc, dù cho ngay cả việc La-da-rô sẽ không trỗi dậy cho đến ngày tận thế.

         Ma-ri-a và Mác-ta là những người có đức tin mạnh mẽ, tưởng rằng Chúa Giê-su sẽ đến ngay sau khi Người nhận được tin báo La-da-rô đang đau nặng.  Nhưng Người đã trì hoãn.  Thời gian qua đi, chắc hai chị em cũng phải nghĩ:  Lạy Chúa, Chúa có đang lắng nghe hay không?  Rồi khi Chúa Giê-su đến thì La-da-rô đã chết và thối rữa rồi.  Nhưng sự trì hoãn của Chúa Giê-su chẳng làm cho mọi sự ra khác chút nào.  Người xúc động do nỗi buồn phiền của hai chị em, nên Người đã khóc trước mộ La-da-rô.  Cuối cùng, việc Người trì hoãn đã đưa tới một phép lạ còn lớn lao hơn:  không phải chỉ chữa lành thôi, mà còn thực sự sống lại từ kẻ chết!

         Chúa Giê-su lắng nghe từng lời cầu nguyện của bạn, cho dù Người không nhậm lời bạn ngay.  Người khóc với bạn trong cơn buồn sầu.  Người ở với bạn, ngay cả khi Người thu lại việc chữa lành.  Có thể Người không ban cho bạn điều bạn xin, nhưng Người sẽ cho bạn điều gì đó tốt lành, có lẽ là bạn được thêm sự cảm thông đối với những người đang đau khổ hiện thời hoặc đau khổ sắp tới.  Tốt nhất, Người sẽ ban cho bạn ân huệ lớn lao nhất trong các ân huệ, đó là luôn luôn có mối tương quan sâu xa hơn với Người.

         Vậy bạn hãy chạy đến với Đấng đang nghe mọi lời bạn cầu xin.  Hãy đi với lòng tin tưởng và phó thác.  Chúa Giê-su ở với bạn.  Người sẽ không khi nào bỏ bạn!

 

         “Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã nghe lời  con cầu nguyện.  Con trân quý ân huệ Chúa dành cho con, đó là chính Chúa!”