Thứ Ba tuần V mùa Chay

Suy niệm Gio-an 8:21-30

 

Khi các ông giương cao Con Người lên, bấy giờ các ông sẽ biết là Tôi Hằng Hữu.  (Gio-an 8:28)

 

         Khi ông Mô-sê giương con rắn đồng lên cao, những ai nhìn vào nó đều nhận biết hai điều.  Thứ nhất, họ được nhắc nhở hãy nhìn vào tội lỗi của mình.  Nào là càu nhàu, trách móc, đổ lỗi, tất cả đều làm chết người giống như những con rắn độc vậy.  Chúng len lỏi đi giữa người ta và tìm cách phá hại khả năng Chúa chăm sóc họ.  Thứ hai, người ta nhận ra lòng thương xót của Chúa;  hễ ai nhìn lên con rắn đồng thì lập tức được chữa lành.

         Cũng vậy, khi chúng ta nhìn lên Chúa Giê-su được giương cao trên thập giá, chúng ta sẽ thấy Chúa và thấy bản thân mình rõ hơn.

         Chúng ta thấy mình có thể làm tổn thương rất nặng đến người khác khi chúng ta vô cảm, ích kỷ và kiêu căng.  Có thể chúng ta thấy mình không khác gì Phi-la-tô khi chúng ta phủi tay không lãnh trách nhiệm đối với những người cùng khốn.  Chúng ta là những tên lính đối xử tàn tệ với những người chúng ta không tôn trọng.  Chúng ta là đám đông xách động dễ dàng bị xúi giục hoặc chạy theo cảm tính, loại bỏ bất cứ ai tỏ vẻ không theo chúng ta.  Chúng ta là những môn đệ hời hợt, chạy trốn ngay khi vừa thấy khó khăn.  Chúng ta là những người bạn trung thành, nhưng chẳng giúp được gì, chỉ biết đứng đó buồn bã hoặc tê cứng vì sợ hãi.  Chúng ta thấy những hành động của mình đã gây nên đau đớn Chúa Giê-su phải chịu khi bị treo trên thập giá, đau khổ vì tội lỗi chúng ta.

         Nhưng chưa hết.  Nhìn lên thập giá, chúng ta cũng thấy một Thiên Chúa đã trở thành người phàm vì yêu thương chúng ta.  Chúng ta thấy Chúa Giê-su đang nhìn mỗi người chúng ta với tất cả dịu hiền và cảm thông.  Chúng ta nghe Người hứa tha thứ và ban sự sống đời đời cho những ai thống hối quay về với Người.  Chúng ta thấy một Đấng Mê-si-a đang yêu thương chúng ta vô điều kiện, yêu thương đủ để chịu đựng và chiến thắng không những tội lỗi chúng ta, mà cả sự chết nữa.

         Vậy hôm nay bạn hãy dành chút thời giờ ở trước tượng Chịu nạn, tại nhà hay nhà thờ.  Đừng lo bạn không có gì để nói với Chúa Giê-su.  Cứ quỳ ở đấy, và chăm chú nhìn Người với lòng cảm phục và biết ơn.  Hãy can đảm nhìn vào bất cứ điều gì Người tỏ ra cho bạn biết về bạn, nhưng cũng đừng chỉ dừng lại ở đó.  Hãy tiếp tục chiêm ngắm cho đến khi nào bạn cảm thấy tình yêu của Người chiến thắng tội lỗi của bạn và đưa bạn vào trong sự hiện diện của Chúa Giê-su, người Anh và Đấng Cứu Độ của bạn.

 

         “Lạy Chúa chịu đóng đinh thập giá, con cảm tạ Chúa đã yêu thương con đến nỗi chịu treo cao trên thập giá”.