Thứ Bảy tuần V mùa Chay

Suy niệm Ê-dê-ki-en 37:21-28

 

Ta sẽ thanh tẩy chúng.  Chúng sẽ là dân của Ta;  còn Ta, Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng.  (Ê-dê-ki-en 37:23)

 

         Người ta thường nghĩ ngôn sứ là một người có thể nói trước về tương lai.  Nhưng thực ra ngôn sứ là người nghe Chúa nói và đem chia sẻ với dân chúng chung quanh điều ngài đã nghe.  Ngôn sứ Ê-dê-ki-en đã lãnh nhận một sứ điệp rõ ràng và Người đã loan đi báo lại rằng:  Đức Chúa là Thiên Chúa.  Chứ không phải là những nhà cầm quyền tại nơi dân Ít-ra-en đang bị lưu đày.  Cũng không phải là các thần của họ.  Chỉ có Đức Chúa.  Chỉ Người mới có uy quyền và sức mạnh cũng như ước muốn để phục hồi dân Người.

         Sứ điệp này của Ê-dê-ki-en đã mang một ý nghĩa cấp thiết đặc biệt vì tình trạng của những người ngài muốn nói với họ.  Ít-ra-en đang bị lưu đày, không còn được làm quen với những quang cảnh, tiếng động và hương vị của Đất Hứa nữa.  Kiếp lưu đày là phải sống nơi đất khách quê người.  Nhưng mặc cho dân chúng bị lưu đày, Thiên Chúa vẫn hứa rằng Người sẽ đem họ về quê cha đất tổ.  Họ sẽ không còn bị phân rẽ hoặc ra ô uế nữa.  Không còn bị cô lập hoặc bị bỏ rơi nữa.  Không đâu, nhưng Thiên Chúa sắp giải phóng họ và lại làm cho họ trở nên dân Người.  Người muốn chăn dắt họ, thiết lập hòa bình với họ và sống với họ muôn đời.

         Ít người trong chúng ta phải sống lưu đày, nhưng hết thảy chúng ta ai cũng có những lần sống như là lưu đày xa Vương quốc Chúa.  Những mảnh đất “lưu đày” này mỗi nơi có một thần tượng.  Tất cả chúng đều có những tội lỗi riêng và nói thực ra, đều có rất đông cư dân.  Lãnh vực lưu đày có thể là nghiện ngập ma túy hay rượu chè, hoặc những tình huống cay đắng, giận dữ và thù hận.  Có lẽ đó là vùng đất gian dối, trộm cắp hoặc tranh giành, chiếm đoạt và kiêu căng.

         Vùng đất lưu đày của bạn có vẻ tăm tối, nhưng ngôn sứ Ê-dê-ki-en có lời nhắn nhủ bạn:  Chúa muốn đem bạn trở về nhà!  Người là Thiên Chúa đích thực, là Đấng duy nhất mạnh mẽ để cứu thoát bạn và đem trồng bạn trong Vương quốc của Người.  Bất kể nỗi đau của bạn sâu xa đến đâu, tội lỗi của bạn nặng nề đến đâu, hoặc tâm hồn bạn chai đá đến đâu, thì Chúa cũng mạnh mẽ hơn thế nữa.  Mắt Người dõi theo bạn.  Bàn tay Người đưa ra về phía bạn.  Vậy bạn hãy đưa tay ra cho Người!

 

         “Lạy Cha, con tin Cha là Đức Chúa và Thiên Chúa.  Xin Cha đến cầm tay con và dẫn con về nhà Cha!”