Thứ Hai tuần V mùa Chay

Suy niệm Gio-an 8:1-11

 

Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu.  (Gio-an 8:11)

 

         Trong cuốn tiểu thuyết Những kẻ khốn cùng của Victor Hugo, nhân vật chính Jean Valjean bị giam trong tù mấy năm trời vì tội ăn cắp một ổ bánh mì      .  Cuối cùng khi được thả ra, ông không có một xu dính túi nên đã phải ăn cắp một cặp chân đèn bằng bạc của một vị giám mục nhân từ, nên lại bị bắt giam.  Biết mình có tội, ông sợ phải trở lại nhà tù.  Nhưng vị giám mục đã làm cho ông ngạc nhiên khi ngài nói với cảnh sát rằng Valjean đã không ăn cắp cặp chân đèn, mà chính ngài đã tặng cho ông ta.  Ngỡ ngàng trước lòng nhân từ ấy, Valjean đã hoàn toàn thay đổi cuộc sống.  Từ ngày đó, ông ta sống cuộc đời quảng đại và bác ái, đối xử với người khác bằng một sự cảm thông mà chính ông đã nhận được.

         Trong bài đọc Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy người đàn bà bị bắt phạm tội ngoại tình cũng ý thức tội lỗi mình và run sợ trước hình phạt chắc chắn chị phải lãnh nhận.  Nhưng cũng như Valjean, chị kinh ngạc nhận thấy rằng thay vì bị kết án, chị lại nhận được lòng nhân từ.  Thay vì bị ném đá, chị lại cảm nghiệm được những lời chữa lành của Chúa Giê-su.  Những lời ấy đã làm cho chị mềm lòng để chuẩn bị đáp lại trong tình yêu khi Chúa nói với chị:  “Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa!” (Gio-an 8:11).

         Cả hai câu chuyện đều cho chúng ta thấy thế nào là sám hối.  Kẻ đang đi theo một hướng tiến đến tội lỗi và ích kỷ nay đã gặp được tình yêu và lòng thương xót sâu xa của Chúa, nên bắt đầu chuyển sang một hướng đi hoàn toàn khác.  Cảm động trước tình yêu và ân sủng, người ấy trở nên một tạo vật mới.

         Mùa Chay là thời gian sám hối cho hết thảy chúng ta, ngay cả những người đã bước theo Chúa nhiều năm qua.  Vậy có lãnh vực nào trong đời sống của bạn đang đi sai hướng không?  Bạn hãy đưa nó tới với Chúa.  Hãy để Người tỏ ra lòng thương xót đối với bạn để bạn có thể chuyển hướng quay lại với Người.  Bạn hãy mang nó đến tòa giải tội để có thể nghe được những lời kinh ngạc và đầy sự sống, những lời đã cứu độ rất nhiều người:  “Ta cũng vậy, Ta không lên án con đâu.  Hãy đi về và đừng phạm tội nữa”.

 

         “Ôi, nếu không có tình yêu và lòng nhân từ của Chúa, thì chúng con biết chạy tới đâu bây giờ!  Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa, chúng con cảm tạ Chúa muôn vàn!  Lòng thương xót của Chúa bền vững muôn đời!”