Thứ Năm tuần V mùa Chay

Suy niệm Gio-an 8:51-59

 

Trước khi có ông Áp-ra-ham, thì tôi, Tôi Hằng Hữu!  (Gio-an 8:58)

 

         Lần nào đó, có người đã nói một điều gì làm cho bạn hết sức giận dữ.  Bạn nín thở.  Có lúc bạn há miệng ngạc nhiên.  Có lẽ bạn không nhặt mấy hòn đá lên ném vào họ, mặc dù bạn có thể bắt đầu cảm thấy sôi sục trong đầu:  Làm sao hắn dám nói như vậy!  Nó nghĩ cái gì không biết nữa!  Đó là điều giống như phản ứng giận dữ của những người Do-thái – kể cả những hòn đá đã sẵn sàng – khi Chúa Giê-su tuyên bố:  “Trước khi có ông Áp-ra-ham, thì tôi, Tôi Hằng Hữu”.  Thật là điều khiến người ta ngạc nhiên!

         May mắn cho chúng ta, hai ngàn năm nhờ được mặc khải và giảng dạy, chúng ta hiểu được phần nào điều Chúa Giê-su đã tuyên bố.  Vậy “Tôi Hằng Hữu” là Đấng nào?

         Ta là mục tử của các con.  Ta lãnh đạo và dẫn dắt các con trên con đường phải đi.  Dọc đường, Ta cung cấp cho các con:  nghỉ ngơi và bồi dưỡng, khôn ngoan và hiểu bết, lòng nhân lành và thương xót.  Ta là sức mạnh của các con, vừa là sức mạnh cho đời các con, vừa là Đấng làm cho các con được kiên cường khi các con cảm thấy yếu đuối.  Ta giải thoát các con khỏi vòng tội lỗi, điên rồ và tuyệt vọng.  Ta chữa lành những bệnh tật, nghiện ngập, giận dữ và cay đắng của các con.  Ta đã cứu chuộc các con, nên các con thuộc về Ta.  Ta đã cứu độ các con, rồi hằng ngày Ta làm cho các con nên thánh thiện và sinh hoa kết trái.

         Ta là tình yêu.  Ta yêu thương các con.  Ta biết các con còn hơn chính các con tự biết mình, nhưng Ta vẫn luôn yêu thương các con.  Ta hiện diện ở mọi nơi các con có mặt, với các con lúc đau khổ, sợ hãi, cô đơn;  giữa niềm vui, thành công và ăn mừng của các con.  Ta nghe từng kinh nguyện và từng lời các con thì thầm.

         Ta là sự công chính của các con.  Điều các con không bao giờ có thể tạo được hoặc xứng đáng để có, tức là mối tương quan mật thiết, luôn sâu xa với Ta, thì Ta đã làm cho nó có thể.  Rồi khi tội lỗi làm cho các con bị thương hoặc phá vỡ mối tương quan ấy, thì Ta vẫn là sự công chính của các con, là phương thức để sửa chữa hay phục hồi.

         Ta là Thiên Chúa toàn năng, Cha vĩnh cửu, Đấng đã có, đang có, sẽ có và sẽ trở lại.  Ta, Thiên Chúa Tối Cao và Chúa muôn loài muôn vật, đến với các con.  Ta vui ở với các con.  Ta thích nói với các con và nghe các con.  Ta tập trung sức mạnh và uy quyền nơi các con.  Ta làm cho các con được đầy tràn Thánh Thần, Đấng ban cho các con năng lực để làm được mọi sự Ta kêu gọi các con làm.  Toàn thể vũ trụ này không thể chứa nổi Ta, tuy nhiên Ta vẫn đang cư ngụ trong tâm hồn các con.

         Ta là Giê-su, Đấng Cứu Độ và Anh Trưởng của các con.

 

         “Lạy Thiên Chúa chí thánh, xin đưa con lên cao và soi sáng giúp con biết sống trong khi nhận biết Chúa là Đấng nào”.