Thứ Tư tuần V mùa Chay

Suy niệm Gio-an 8:31-42

 

Sự thật sẽ giải phóng các ông.  (Gio-an 8:32)

 

         Shin Dong-hyuk là một tù nhân trong một trại tù binh Bắc Hàn suốt hai mươi ba năm trước khi ông trốn thoát được.  Nhưng hầu hết trong thời gian ấy, ông vẫn nghĩ cuộc đời mình bình thường.  Phải, ông sinh ra ở đất nước ấy.  Ông nói:  “Tôi nghĩ là những người mang súng đã sinh ra để mà mang súng thôi”.  Phải mất một thời gian khá dài ông mới nghĩ đến việc đào thoát, vì ông cho rằng mọi người đang sống trong trại tù cũng giống như ông.  Trong thời bị giam cầm, nếu bạn có hỏi ông về ý nghĩa thế nào là “tự do”, ông cũng chẳng biết phải trả lời ra sao!

         Bạn có thể tìm thấy nhiều điểm tương đồng trong những gì các nhà lãnh đạo Do-thái nói với Chúa Giê-su trong bài Tin Mừng hôm nay:  “Chúng tôi là dòng dõi ông Áp-ra-ham.  Chúng tôi không hề làm nô lệ cho ai bao giờ” (Gio-an 8:33).  Nhưng Chúa Giê-su cố gắng bảo họ rằng họ đang là những kẻ nô lệ, nô lệ cho tội lỗi.  Nhưng họ không hiểu được Người muốn nói gì.  Họ đang giữ Lề Luật hết sức trọn vẹn có thể, vậy thì có gì là sai?  Không sai chút nào.  Nhưng Chúa Giê-su muốn đem lại cho họ một điều hơn thế nữa.

         Chúa Giê-su muốn các kẻ nghe Người cứ cảm thấy thoải mái giữ Lề Luật, nhưng Người cũng muốn họ phải biết thế nào là sự tự do của Thánh Thần:  tự do để có thể nghe Chúa Thánh Thần phán những lời khôn ngoan, yêu thương và dẫn dắt;  tự do không còn phải lo lắng ưu tư về chính mình;  tự do để thực thi chính những điều Chúa Giê-su đang làm, tức là một sự tự do đặt nền tảng trên sức mạnh của Thiên Chúa đang sống và hoạt động trong tâm hồn họ.

         Tự do trong Chúa Ki-tô là điều lúc nào chúng ta cũng cần phải có, dù chúng ta đã bước theo Chúa từ lâu.  Khi gần đến Phục Sinh, bạn hãy suy nghĩ tự do đối với bạn là gì.  Bạn có thể nhận thấy rằng cũng như ông Shin Dong-hyuk, bạn đã bị cầm tù quá lâu mà không hề biết.  Vậy bạn có cần được tự do để trở thành một người như bạn muốn không?  Kiên nhẫn hơn?  Biết suy nghĩ hơn?  Cởi mở hơn đối với Chúa Thánh Thần?  Tự do để ra đi xây dựng Vương quốc Chúa với lòng tin tưởng và ân sủng?  Tự do khỏi hận thù từ lâu hoặc khỏi niềm đau quá khứ?  Chúa Giê-su muốn bạn được tự do.  Vậy bạn hãy để chân lý của Người ăn rễ sâu vào tâm hồn bạn, hầu giúp bạn bước vào sự tự do Người đã chuẩn bị sẵn cho bạn mùa Chay này.

 

         “Lạy Chúa, xin ban cho con ánh sáng và ân sủng Chúa, ánh sáng để con thấy mình cần phải thay đổi điều gì, và ân sủng để thực hiện những thay đổi ấy!  Lạy Chúa Giê-su, con muốn được tự do!”