Chúa Nhật tuần II Phục Sinh

Suy niệm Công Vụ Tông Đồ 2:42-47

 

Các Tông Đồ làm nhiều điềm thiêng dấu lạ.  (CôngVụ Tông Đồ 2:43)

 

         “Phép l”.  Điểm này làm cho bạn nghĩ đến điều gì?  Là những việc chữa lành lạ lùng?  Làm cho thức ăn hóa ra nhiều?  Làm cho luật thiên nhiên phải ngừng lại?  Điềm thiêng dấu lạ chỉ có trong thời đại Kinh Thánh hay sao?  Là người Công giáo, chúng ta có chứng cớ sống động cho thấy phép lạ không phải chỉ là điều xảy ra trong quá khứ.  Mỗi lần Giáo Hội tôn phong hiển thánh một vị thánh mới, chúng ta được nhắc nhở rằng phép lạ vẫn còn xảy ra.  Chúng ta thấy qua những vị thánh này điều hiển nhiên là Thiên Chúa đã đi vào thế giới chúng ta và biến đổi con người một cách cụ thể!

         Hôm nay chúng ta mừng lễ phong hiển thánh cho Đức Giáo Hoàng Gio-an XXIII và Gio-an Phao-lô II, hai mẫu gương ngày nay chứng tỏ Thiên Chúa quyền năng thực hiện những phép lạ, không chỉ là những việc chữa lành thể xác, nhờ lời chuyển cầu của các ngài.  Ai có thể chối cãi được phép lạ của Đức Gio-an XXIII khi ngài mở cửa Giáo Hội để đón nhận thế giới  hiện đại và trình bày những chân lý vĩnh cửu bằng một phương thức mới cho một thế giới đang rất cần lắng nghe?  Biết bao cuộc sống trên thế giới này đã được biến đổi do những gì ngài làm.  Biết bao người – những người không tin cũng như các tín hữu – đã sững sờ trước sự sinh động của Giáo Hội cũng như vai trò chủ động của Giáo Hội trong thế giới.

         Rồi ai mà chẳng ngỡ ngàng về phương sách hoàn toàn không đổ máu đã làm sụp đổ những bức tường Cộng Sản trong triều đại Giáo Hoàng của Đức Gio-an Phao-lô II?  Hoặc bạn hãy nghĩ đến những cuộc sống đã rất cảm động khi người ta thấy ngài tha thứ cho kẻ toán ám sát ngài.  Cả thế giới đã khâm phục!

         Khi cảm thấy phấn khởi do cuộc sống của hai vị Giáo Hoàng thánh thiện này, chúng ta biết luôn luôn có thêm lòng từ bi thương xót của Thiên Chúa.  Ngay hiện giờ, hai ngàn năm sau Chúa Ki-tô giáng sinh, chúng ta mới chỉ thấy những khởi đầu của việc Thiên Chúa muốn tạo nên sự kỳ diệu trong thế giới!  Vậy chúng ta hãy mừng kính các thánh Gio-an XXIII và Gio-an Phao-lô II, rồi hãy tiếp tục chờ đợi những phép lạ!

 

         “Lạy Cha, con cảm tạ Cha vì cuộc đời của Đức Gio-an XXIII và Đức Gio-an Phao-lô II.  Con cảm tạ Cha đã tiếp xúc với thế giới này qua chứng từ của các ngài.  Xin cho cuộc đời của các ngài tiếp tục thúc giục người ta hãy yêu mến Chúa giống như các ngài đã yêu mến”.