Thứ Bảy tuần II Phục Sinh

Suy niệm Gio-an 14:6-14

Lễ kính thánh Phi-líp-phê và Gia-cô-bê, tông đồ

 

Xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha.  (Gio-an 14:8)

 

         Đôi khi một điều gì hiển nhiên ở ngay trước mắt chúng ta, nhưng chúng ta lại không nhận ra.  Giống như một câu ngạn ngữ nói rằng chúng ta nhìn thấy cây, nhưng lại khó thấy cả khu rừng phía sau!  Đây chính là vấn đề của ông Phi-líp-phê.  Sau ba năm sống bên Chúa Giê-su, ông vẫn chưa thể nhận thấy Chúa Cha nơi khuôn mặt của vị Thầy đầy quyền năng này.  Ông không thấy được “hình ảnh Thiên Chúa vô hình” nơi Người, mặc dù Người hiện diện ngay trước mắt ông (Cô-lô-xê 1:15)!

         Lại nữa, ai có thể trách được ông Phi-líp-phê vì ông đã minh nhiên khẳng định điều có lẽ tất cả các môn đệ khác đều thắc mắc trong đầu óc họ ở bữa Tiệc Ly?  Lúc này hay lúc khác, chúng ta hết thảy đều có cùng một lời xin ấy:  “Xin tỏ cho con thấy Chúa Cha”.  Nhưng Chúa Giê-su đã nhẹ nhàng dạy bảo ông Phi-líp-phê:  “Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha… Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao?” (Gio-an 14:9,10).

         Có lẽ chỉ sau khi Phi-líp-phê và các môn đệ khác đã làm chứng cho sự sống lại của Chúa và được lãnh nhận Thánh Thần, họ mới có thể thấy được toàn bộ cánh rừng chứ không phải chỉ vài ba cây đằng trước.  Rồi họ sẽ nhận ra là mọi lời nói và hành động của Chúa Giê-su – từ những bài giảng và các phép lạ cho đến những hành vi ưu ái và cảm thông của Người – đều xuất phát từ trái tim Chúa Cha.  Đây là chính sứ điệp các ngài đã truyền lại cho chúng ta.  Như cha Raniero Cantalamessa, vị giảng tĩnh tâm cho Đức Giáo Hoàng, đã viết:  “Nếu những lời Kinh Thánh đã được viết xuống nay được đổi thành lời nói và chỉ một lời nói thôi, thì lời nói duy nhất này còn mạnh hơn cả biển gầm sẽ kêu lên rằng:  Chúa Cha yêu thương các bạn!”

         Cha của bạn yêu thương bạn!  Người yêu thương bạn y như Người yêu thương Phi-líp-phê và Gia-cô-bê.  Không phải vì bạn không hiến thân làm tông đồ và tử đạo mà Người đã yêu thương bạn ít hơn đâu.  Người yêu thương bạn rất nhiều mà!  Vậy bạn hãy để cho chân lý này thấm vào tâm hồn bạn hôm nay.  Hãy để cho sứ điệp tình yêu của Chúa Cha làm cho bạn được đầy tràn.  Hãy để cho sứ điệp ấy động viên bạn ra đi và chia sẻ tin vui này với mọi người bạn gặp.

 

         “Lạy Cha, con cảm tạ Cha đã yêu thương con trọn vẹn và vô điều kiện.  Lạy Chúa xin giúp con trở thành sứ giả cho tình yêu Chúa hôm nay”.