Thứ Hai tuần II Phục Sinh

Suy niệm Công Vụ Tông Đồ 4:23-31

 

Họ cầu nguyện xong, thì nơi họ họp nhau rung chuyển;  ai nấy đều được tràn đầy Thánh Thần.  (Công Vụ Tông Đồ 4:31)

 

         Bạn có biết là những đụn cát cũng biết hát hay không? 

         Đúng thế!  Các đụn cát trên thế giới này đã được ghi âm khi chúng tạo nên chín nốt nhạc với những tần số khác nhau.  Đôi khi âm thanh có thể tựa như một tiếng nổ lớn người ta nghe được cách đó sáu dậm và có thể gây nên hiện tượng sụp cát!  Các khoa học gia không biết đích xác các đụn cát hát như thế nào, nhưng hầu hết mọi người đều đồng ý rằng những hạt cát nhất định phải cùng di chuyển ở cùng một nhịp độ để tạo nên những rung động hòa hợp với nhau và trở thành một nốt nhạc.

         Cách nào đó chúng ta cũng rất giống như những hạt cát.  Chúa muốn dẫn dắt chúng ta theo cùng một tần số đặc biệt của Người, để chúng ta có thể cùng nhau hát lên lời ngợi khen và bắt đầu cho “cuộc đổ tràn xuống” những ân sủng làm thay đổi môi trường sống của chúng ta.

         Là tôi ư?  Phải, chính bạn!  Làm sao qua tôi Chúa có thể thực hiện một điều có ý nghĩa?  Bạn có thể cảm thấy mình vô nghĩa giống như hạt cát, nhưng bạn lại có thể tạo được một thay đổi lớn lao đấy.

         Bạn hãy lấy câu chuyện hôm nay về ông Ni-cô-đê-mô làm thí dụ.  Ông là một trong số những người Pha-ri-sêu, nên chung quanh ông là những người Pha-ri-sêu sẽ không chấp nhận mọi dấu chỉ cho thấy sự kiện Chúa Giê-su là Đấng Mê-si-a.  Nhưng ông Ni-cô-đê-mô được Thánh Thần thúc giục hãy đi tìm Chúa Giê-su.  Nhiều người Pha-ri-sêu chung quanh ông đã từ chối không muốn di chuyển theo tần số của Chúa Thánh Thần, nhưng ông thì ngược lại.  Ông để cho dòng nhạc của Người đưa ông đi.  Ông đã tìm đến nguồn gốc làm cho trái tim ông rung động.  Rồi kết quả là ông trở thành một trong những hạt cát có thể ca hát và loan báo Tin Mừng.

         Bạn hãy nhớ là Thiên Chúa có thể vận chuyển những hạt cát nhỏ nhất và biến chúng thành một tần số đặc biệt của Người.  Nếu Người có thể sử dụng những hạt đá li ti này để ngợi khen Người, thì chắc chắn Người cũng có thể làm cho bạn trở thành khí cụ mang danh Người đến tận cùng trái đất.

         Hôm nay bạn hãy suy nghĩ về điều gì đó đang cản trở tần số của Thánh Thần trong đời sống bạn.  Làm sao bạn có thể làm cho mình biết hòa hợp với những chuyển động của Người?

 

         “Lạy Chúa, Chúa có thể làm nên một nốt nhạc hay từ chính con.  Xin Chúa hãy nắm lấy con, đào tạo con và dạy con biết chuyển động theo Thánh Thần Chúa, để con có thể cất tiếng hát ngợi khen Chúa”.