Thứ Năm tuần II Phục Sinh

Suy niệm Công Vụ Tông Đồ 5:27-33

 

Phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người phàm.  (Công Vụ Tông Đồ :29)

 

         Bạn thử tưởng tượng mình là    một bị cáo tại tòa án, bị bắt vì hành vi không tuân thủ luật lệ.  Bạn biết mình có tội và bạn không chối nhận điều ấy.  Vị chánh án rất bao dung, đã bảo bạn:  “Nếu bạn hứa là sẽ không bao giờ tái phạm, tôi sẽ để bạn đi và chỉ cảnh cáo thôi”.  Nhưng bạn lại trả lời:  “Xin thứ lỗi, tôi không thể làm được điều ấy”.

         Trả lời như thế chẳng phải đòi bạn xác thật nhiều tín hay sao?  Bạn cần phải rất chắc chắn về điều mình sẽ làm nên mới công khai chống lại một ông quan tòa như vậy.  Đây chính là điều ông Phê-rô và các Tông Đồ đã làm trong bài đọc thứ nhất hôm nay.  Làm thế nào họ biết rằng công khai chống lại Thượng Hội Đồng là điều đúng?  Làm sao họ có can đảm để làm điều ấy?

         Ông Phê-rô cho chúng ta câu trả lời:  “Về những sự kiện đó, chúng tôi xin làm chứng, cùng với Thánh Thần, Đấng mà Thiên Chúa đã ban cho những ai vâng lời Người” (Công Vụ Tông Đồ 5:32).  Các Tông Đồ biết những gì họ đã chứng kiến:  Chúa Giê-su Na-da-rét đã sống lại từ cõi chết.  Thêm nữa, họ đã cảm nghiệm được sức mạnh của Chúa Thánh Thần thuyết phục họ tin rằng Chúa Giê-su là Con Thiên Chúa và là Đấng Mê-si-a mà Ít-ra-en đã trông đợi từ lâu.  Cho nên mặc cho áp lực Thượng Hội Đồng đè nặng trên họ, họ không thể chối bỏ hoặc lặng thinh về tất cả những gì họ đã thấy và đã cảm nhận.

         Còn bạn thì sao?  Bạn đã “thấy” và cảm nghiệm những gì?  Tóm lại, bạn cũng có cùng một Thánh Thần, Đấng đã xuống tràn đầy trên các Tông Đồ.  Thánh Thần có làm cho Chúa Ki-tô sống động trong tâm hồn bạn không?  Bạn có cảm nhận được tình yêu và lòng thương xót của Chúa Giê-su không?  Bạn có cảm nghiệm niềm vui và sự tin tưởng khi Thánh Thần hoạt động trong bạn không?

         Bạn đừng coi những câu hỏi này như là viển vông hoặc “quá siêu nhiên” nhé!  Hằng triệu người đã cảm nghiệm những ơn lành suốt hai ngàn năm qua.  Tại sao bạn lại không?  Rồi nếu bạn đã cảm nghiệm được Thánh Thần như thế trong quá khứ, thì tại sao hôm nay bạn không cầu xin được biết thêm?  Chúa Giê-su đã ban cho chúng ta Thánh Thần, để chúng ta có thể tiếp tục làm cho đời sống thiêng liêng của chúng ta lớn lên và sâu xa thêm, vậy chẳng lẽ Người lại chỉ ban cho chúng ta một phần nhỏ ơn sủng của Người hay sao?

         Bạn hãy xin Chúa Thánh Thần dẫn dắt bạn và phán dạy bạn hôm nay.  Người còn có rất nhiều điều muốn ban cho bạn!

 

         “Lạy Chúa Thánh Thần, hôm nay xin Chúa dẫn dắt con.  Xin Chúa giúp con nhận ra tiếng Chúa;  con muốn lắng nghe Chúa!”