Thứ Sáu tuần II Phục Sinh

Suy niệm Công Vụ Tông Đồ 5:34-42

Lễ thánh Athanasio, giám mục và tiến sĩ Hội Thánh                                                            

 

Các ông không ngừng       giảng dạy và loan báo Tin Mừng về Đức Ki-tô Giê-su.  (Công Vụ Tông Đồ 5:42)

 

         Năm 2011, các nhà khoa học Ý đã công bố một khám phá mới về Khăn liệm Torino, tấm khăn mà nhiều người cho là khăn liệm mai táng Chúa Ki-tô.  Các khoa học gia khẳng định rằng hình ảnh in trên tấm khăn giống như một người bị đóng đinh thập giá không phải là hình ảnh vẽ lên đó.  Vậy làm sao người ta khẳng định được điều ấy?  Họ đã cố gắng tạo ra một kết quả tương tự trên một miếng vải khác bằng tia laser.  Nhưng họ chỉ thành công một phần, nêu lý do là phải cần ít nhất ba mươi tư ngàn tỷ watts năng lượng mới có thể tạo nên được một hình ảnh như vậy.

         Điều này có nghĩa là nếu người in hình trên tấm khăn liệm thực sự đã sống lại từ cõi chết nhờ quyền năng của Thiên Chúa, thì chắc chắn còn vĩ đại hơn bất cứ cái gì được tạo ra do con người!

         Kinh sư Gamaliel có lẽ đã cảm nhận được quyền năng này khi ông nghe các Tông Đồ rao giảng.  Tại sao ông không cứ đi theo tất cả những người khác trong Thượng Hội Đồng mà lên án các Tông Đồ?  Rõ ràng ông đang cố gắng giữ thái độ khách quan, cho rằng:  Nếu những người này nói lên sự thật, thì chẳng việc gì phải ngăn cản họ.  Thực thế, nhóm môn đệ này sẽ chẳng gây được ảnh hưởng gì nếu họ không có được sự trợ giúp mạnh mẽ nào đó!

         Cả câu chuyện tấm khăn liệm lẫn cách lý giải của ông Gamaliel đều nói với chúng ta rằng Ki-tô giáo không phải chỉ là một mớ những tư tưởng.  Nhưng Ki-tô giáo là “sức mạnh Thiên Chúa dùng để cứu độ bất cứ ai có lòng tin” (Rô-ma 1:16).  Có một sức mạnh năng động trong sứ điệp cứu rỗi có thể đi vào trong tâm hồn và đời sống con người làm cho người ta thay đổi hoàn toàn, bạn cũng như những người trong cuộc đời bạn đã không tin vào Chúa Ki-tô!

         Vậy bạn đừng tháo lui hoặc kiếu từ Thiên Chúa, bằng cách nghĩ rằng chỉ có những người cực kỳ thánh thiện mới có thể làm chứng nhân cho Chúa Ki-tô.  Nếu hôm nay bạn có thể chỉ gặp một cơ hội để chia sẻ điều gì đó về đức tin của bạn, thì bạn cũng sẽ tạo nên được một thay đổi nào đó rồi.  Đấy không phải là do quyền năng của bạn, mà là do Chúa Giê-su và quyền năng của Người!  Chắc chắn bạn có thể nương tựa vào Người khi bạn chia sẻ câu chuyện của mình.  Làm như vậy, bạn hãy biết rằng không phải chỉ có mình bạn nói.  Nhưng Chúa Thánh Thần hiện diện ở đó, trong những lời nói của bạn, ban thêm ân sủng cho chứng từ của bạn.

 

         “Lạy Chúa, con vui mừng vì Thánh Thần Chúa đang sống động trong con.  Xin Người chiếu sáng qua con hôm nay, và xin cho con biết can đảm làm chứng cho Chúa trong tất cả những gì con nói năng và hành động”.