Thứ Tư tuần II Phục Sinh

Suy niệm Công Vụ Tông Đồ 5:17-26

Lễ thánh Pi-ô V, giáo hoàng

 

Bấy giờ, vị thượng tế cùng tất cả những người theo ông – tức là phái Xa-đu-kêu – ra tay hành động.  Đầy lòng ghen tức, họ bắt các Tông Đồ, nhốt vào nhà tù công cộng.  (Công Vụ Tông Đồ 5:17-18)

 

         Bạn mô tả lòng ghen tức như thế nào?  Đối với một số người, lòng ghen tức là điều quá quen thuộc làm cho tâm hồn người ta nhức nhối, nóng bừng và đau đớn.  Theo Kinh Thánh, “lòng ghen ghét tựa chứng bệnh mục xương” (Châm Ngôn 14:30).  Thật khó chịu biết bao!

         Tại sao chúng ta lại để cho mình ghen tức như vậy?  Phải, một đàng thì nguyên do bởi tính coi mình là tâm điểm, ít nhất ghen tị một cách không lành mạnh.  Chúng ta không thể chịu được khi thấy một người có cái gì chúng ta đang cần, cho nên chúng ta trở nên giận dữ, hận thù và ghen tương.  Tuy nhiên với câu chuyện của các Tông Đồ hôm nay, còn có điều hơn thế nữa.

         Bạn hãy nghĩ xem những người Xa-đu-kêu thấy các Tông Đồ làm phép lạ và được dân chúng ủng hộ và kính sợ.  Đáng lẽ họ cần phải “nhìn thấy” Chúa, nhất là những gì Người đang thực hiện vào lúc này và Người tỏ ra qua những dấu lạ do các Tông Đồ làm, thì họ lại không nhìn.  Thay vì thấy những gì Thiên Chúa đang thực hiện và vui mừng tiếp tay với Người, thì phái Xa-đu-kêu lại đứng ngoài.  Họ canh chừng các môn đệ Chúa làm phép lạ cho tới khi họ đầy lòng ghen tức đến nỗi không thấy được rõ ràng nữa.

         Có lẽ chúng ta có thể nghĩ về lòng ghen tức như là vấn đề đặt cái nhìn không đúng chỗ và hiểu biết lệch lạc.  Đặt cái nhìn không đúng chỗ, bởi thay vì giữ con mắt chúng ta hướng vào Chúa Giê-su cũng như tình yêu và lòng thương xót của Người đối với chúng ta, thì chúng ta lại chăm chú nhìn vào người nào khác.  Và hiểu biết lệch lạc, bởi trong khi chúng ta bị phân tâm về những ân huệ, tài năng và ơn lành Chúa ban cho người khác, nên chúng ta không thể hiểu biết hết những gì Người ban cho chúng ta.  Vậy làm sao chúng ta khám phá ra là mình được tạo dựng một cách kỳ diệu với những ân huệ và tài năng của chính chúng ta?  Làm sao chúng ta có thể sống đúng như con người được Chúa tạo dựng đang khi chúng ta cứ để tâm tới cách thức người khác được tạo dựng?

         Cho nên cách tốt nhất để tránh tình trạng “đầy lòng ghen tức”, là hãy làm cho mình đầy tràn những điều tốt lành hơn.  Bạn hãy làm cho tâm trí bạn được đầy những chân lý về lời hứa và ân sủng của Chúa.  Hãy làm cho tâm hồn bạn đầy tràn tình yêu và lòng thương xót của Chúa.  Hãy suy nghĩ về những điều này mỗi ngày.  Rồi khi có ai làm điều gì tốt hoặc đang có cái gì bạn cần, thì lúc ấy bạn sẽ dễ dàng vui với họ và sống đúng như con người Chúa kêu gọi bạn hãy sống.

 

         “Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì con được tạo dựng cách diệu kỳ.  “Lạ lùng thay những công trình của Chúa!”  (Thánh Vịnh 139:14)