Thứ Năm tuần III Phục Sinh

Suy niệm Gio-an 6:44-51

 

Tôi là bánh trường sinh.  (Gio-an 6:48)

 

         Có khi nào bạn bỏ một bữa ăn và cảm thấy khó chịu đầu óc cũng như thân thể không?  Có thể bạn thấy mệt mỏi, cáu kỉnh hoặc lâng lâng.  Các khoa học gia bảo chúng ta rằng nhịn ăn lâu không phải là điều khôn ngoan vì nó có thể gây ra những vấn đề sức khỏe nhất thời hoặc lâu dài.  Đúng thế, các nhà dinh dưỡng học đã xuất bản một rừng sách để giúp chúng ta giữ cách ăn uống sao cho cân bằng và khỏe mạnh.  Giống như các nhà dinh dưỡng đã lo lắng cho sức khỏe chúng ta, Chúa Giê-su cũng quan tâm đến sức khỏe thiêng liêng của chúng ta.  Vì thế Người đã hiến thân mình làm bánh trường sinh cho chúng ta.

         Cùng với diễn từ về ơn Bí tích Thánh Thể, hình ảnh bánh trường sinh cũng nói đến mặc khải Thiên Chúa dành cho chúng ta qua Chúa Ki-tô.  Khi dân Ít-ra-en lê bước trong sa mạc để tiến về Đất Hứa, Thiên Chúa đã cung cấp man-na nuôi dưỡng họ.  Nhưng man-na chỉ giúp cho thân xác chứ không thể nâng đỡ tinh thần họ.  Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su dạy chúng ta rằng Thiên Chúa Cha đã sai Người đến làm lương thực vượt trên cả man-na.  Chúa Giê-su, Đấng Mê-si-a, đã đến nuôi dưỡng tinh thần chúng ta và mở đường cho chúng ta về quê trời.  Người làm cho chúng ta được sống với Thiên Chúa muôn đời.  Người hứa rằng hết thảy những ai ăn Người, tức là tiếp nhận sự mặc khải của Người, thì sẽ được sống lại để sống muôn đời!

         Tin mừng là trong Bí tích Thánh Thể, Chúa Giê-su ban cho chúng ta lương thực đem lại sự sống đời đời ngay tại đây và lúc này.  Chúng ta không cần phải chờ đợi cho đến khi chết để “được sống muôn đời” (Gio-an 6:51).  Chúng ta có thể cảm nghiệm ân sủng thiên đàng bằng cách phó thác đời sống chúng ta cho Chúa và để Người làm cho chúng ta hằng ngày được tràn đầy ơn thánh, sức mạnh và sự khôn ngoan của Người.  Mỗi khi ăn Thịt và uống Máu Người, chúng ta có thể cử hành ơn cứu độ của chúng ta và còn lãnh nhận thêm mặc khải về sự tốt lành của Người nữa.  Mỗi khi suy niệm lời Người trong Kinh Thánh và giáo huấn của Giáo Hội, chúng ta có thể cảm nghiệm Người đang làm thỏa mãn cơn đói khát của chúng ta.

         Hôm nay, bạn hãy cùng với thánh Phê-rô long trọng tuyên xưng đức tin và phó thác:  “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai?  Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời.  Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa” (Gio-an 6:68-69).

 

         “Lạy Chúa, Chúa thực là Đấng Mê-si-a, là bánh bởi trời.  Xin cho con được no đầy và xin đổi mới con”.