Thứ Tư tuần III Phục Sinh

Suy niệm Gio-an 6:35-40

 

Ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời.  (Gio-an 6:40)

 

         Sau những biến cố thể thao lớn, hầu hết các đài truyền hình đều trình chiếu màn “sau cuộc thi đấu”, trong đó những pha độc đáo và quan trọng của cuộc đấu được chiếu lại, thảo luận và phân tích.  Dân mê thể thao chính hiệu rất chăm chú theo dõi chương trình.  Đó là cách tốt nhất để họ cảm thấy mình liên hệ với môn thể thao đã lôi cuốn óc tưởng tượng của họ.

         Cũng thế, chúng ta có thể nhìn vào mùa Phục sinh như một màn trình chiếu sau cuộc đấu.  Có lẽ không gì vĩ đại hơn là sự chết và sống lại của Con Một Thiên Chúa, cho nên thật đáng để nhìn lại và nhận ra được tất cả những ơn soi sáng biến cố ấy có thể đem lại!

         Vậy đâu là một trong những ơn soi sáng quan trọng nhất chúng ta có thể lãnh nhận trong mùa Phục Sinh này?  Chúng ta đã được tạo dựng để sống vĩnh cửu!  Như Chúa Giê-su đã dạy các môn đệ:  “Ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời” (Gio-an 6:40).  Khi nghĩ về thánh ý Chúa, chúng ta thường có khuynh hướng xét tới những vấn đề như là ơn gọi của chúng ta.  Tôi nên kết hôn hay là đi tu?  Tôi muốn dạy học, hoặc đi truyền giáo hay làm nghề kế toán?  Nhưng quan trọng nhất, đó là sự kiện Chúa muốn bạn hãy sống với Người muôn đời.

         Chỉ một chân lý này đã bao gồm mọi sự khác.  Chân lý ấy không làm người ta lẫn lộn, không cần bàn luận hoặc luôn chắc chắn.  Cha của bạn muốn đem bạn lên thiên đàng.  Người đã rất muốn điều ấy nên mới sai Con Một đến hy sinh mạng sống để thực hiện điều Người muốn.  Ý của Chúa là bạn sẽ không khi nào bị phân cách với tình yêu và sự hiện diện của Người.  Mọi sự khác chỉ là chi tiết.  Tuy có thể là những chi tiết quan trọng, nhưng chúng sẽ chẳng bao giờ vượt trên được sự kiện là bạn quý giá trước mặt Chúa.  Chúng sẽ không bao giờ che khuất được sự kiện Người yêu thương bạn đến nỗi muốn chia sẻ vĩnh cửu với bạn.

         Giờ đây và hôm nay, Chúa đang đứng bên bạn.  Người bảo bạn:  “Con đừng sợ;  Cha sẽ giúp con làm bất cứ điều gì Cha xin con làm.  Cha sẽ ban cho con mọi sự con cần, để con có thể sống với Cha muôn đời”.  Người nắm lấy tay bạn và không ai có thể cướp được bạn khỏi tay Người.  Bạn thuộc về Người và Người thuộc về bạn.  Muôn đời!

 

         “Lạy Cha, con muốn sống với Cha muôn đời.  Xin Cha ôm chặt con và giữ con luôn ở trước sự hiện diện của Cha”.