Chúa Nhật tuần IV Phục Sinh

Suy niệm Công Vụ Tông Đồ 2:14a,36-41

 

Họ đau đớn trong lòng.  (Công Vụ Tông Đồ 2:37)

 

         Quả thực là một hình ảnh sống động!  Nhưng đây không phải là chỗ duy nhất trong Kinh Thánh chúng ta thấy xảy ra điều như vậy.  Thư gửi tín hữu Do-thái nói rằng lời Chúa là “gươm hai lưỡi” phân cách “tâm với linh” (Do-thái 4:12).  Trên đường Em-mau, tâm hồn hai môn đệ đã bừng cháy lên khi họ nghe Chúa Giê-su giải thích Kinh Thánh (Lu-ca 24:32).

         Ông Phê-rô, con người mới chỉ năm mươi ngày trước đó đã chối là không biết Chúa Giê-su, giờ đây đang mạnh dạn nói về Người và về những việc Người làm cho chúng ta trên thập giá.  Qua lời giảng, ông giới thiệu với dân chúng một bức họa về Chúa Giê-su khiến cho họ đau đớn trong lòng và giúp họ trở lại đạo.

         Hôm nay, chúng ta hãy đặt mình vào địa vị những người đang lắng nghe ông Phê-rô.  Chúng ta hãy chăm chú nhìn vào Chúa Giê-su và xin Người làm cho chúng ta đau đớn trong lòng.

         Bạn hãy nghĩ xem trước khi Chúa Giê-su trở thành người phàm thì Người như thế nào.  Bạn cứ tưởng tượng Người đang ở trong vinh quang trên trời, chung quanh là các thiên thần chúc tụng.  Bạn thử nghĩ xem thế nào là quyền phép vô cùng, thông biết vô cùng và hằng có đời đời, không có giới hạn nào cả.

         Vậy mà giờ đây, giữa cuộc sống vinh quang ấy, Con Thiên Chúa đã tự nguyện chọn đến ở giữa chúng ta.  Bạn hãy tưởng tượng Người đã hy sinh mặc lấy thân xác người phàm.  Người sẽ phải đói, phiền não, sợ hãi, cô đơn và bị cám dỗ.  Người là Đấng được các thiên thần thờ lạy mà giờ đây để cho mình bị nhục mạ, dọa nạt, ghen ghét và bị đóng đinh vào thập giá.  Bạn hãy tưởng tượng tình yêu đã thúc giục Người làm tất cả những điều ấy vì chúng ta.  Tình yêu này là sứ điệp khiến cho người ta đau đớn trong lòng và phải hỏi rằng “Vậy chúng tôi phải làm gì?” (Công Vụ Tông Đồ 2:37).  Khi chúng ta hiểu được chiều rộng, dài, cao và sâu của tình yêu Chúa Giê-su, chúng ta sẽ thấy mình cũng phải hỏi một câu tương tự.  “Tôi phải làm gì nếu không phải là dâng trái tim cho Chúa Giê-su và đi theo Người tới bất cứ nơi nào Người dẫn tôi đi?”

 

         “Lạy Chúa, xin hãy đến và làm cho con đau đớn trong lòng.  Con muốn biết được niềm vui và tự do khi đi theo Chúa!”