Thứ Năm tuần IV Phục Sinh

Suy niệm Gio-an 13:16-20

 

Ai đón tiếp kẻ Thầy sai đến là đón tiếp Thầy.  (Gio-an 13:20)

 

         Đã bao giờ bạn có được một ngày như thế này không?  Bạn thức dậy, quyết tâm làm một sự thay đổi trong đời bằng cách sống cho Chúa Ki-tô.  Bạn nhảy ra khỏi giường, hăng hái làm một sứ giả cho tình yêu của Người.  Tuy nhiên đến tối, bạn vẫn ngạc nhiên về điều đã xảy ra.  Động lực thúc đẩy bạn bước bước đầu đã mất.  Bạn đã cố gắng sống như một đại sứ cho Chúa Ki-tô.  Bạn thực sự muốn người ta biết rằng Chúa Giê-su chính là nguồn vui của bạn.  Nhưng nhìn lại, bạn cảm nhận rằng có điều gì đó đã mất.  Đó là dường như mọi nỗ lực của bạn đều không tương xứng, nghĩa là không đủ sức thuyết phục, trung thành hoặc đầy lòng yêu thương.

         Những ngày như vậy đều có thể tới, nhưng khi chúng tới, bạn hãy ráng nhìn vào chúng như những ân huệ Chúa ban.  Chính vào những ngày như thế Chúa có thể nhắc nhở bạn rằng tự sức bạn, tất cả mọi cố gắng con người của bạn đều không tương xứng.  Ông Phê-rô và các tông đồ khác đã để cho Chúa Giê-su rửa chân họ, thì bạn cũng phải làm như vậy (Gio-an 13:3-12).  Chỉ khi để cho Chúa Giê-su phục vụ bạn thì bạn mới thấy được ơn sủng bạn cần phải có để phục vụ người khác.

         Bạn hãy tưởng tượng mình đang đứng ở cuối một lối bậc thang dài, có Chúa Giê-su đứng ở đầu cầu thang.  Nhìn thấy vinh quang và tình yêu của Chúa tỏa ra từ trái tim Người đã làm cho bạn hết sức chú ý và khiến bạn muốn ở với Người.  Nhưng mỗi lần bạn cố gắng bước lên vài ba bậc thì bạn lại trợt xuống.  Cuối cùng quá thất vọng và đau đớn, bạn xin Chúa giúp bạn.  Lập tức Chúa Giê-su đi xuống bậc cuối cùng, nâng bạn lên và bồng bạn đi lên đầu cầu thang.

         Hôm nay không nhất thiết phải là “một ngày như mọi ngày”!  Trái lại, bạn hãy bắt đầu bằng cách bước vào trong sự hiện diện của Chúa qua cầu nguyện và bình an mở lòng ra cho Người.  Bạn hãy để Người rửa chân cho bạn.  Bạn hãy chấp nhận chân lý dạy bạn đừng nghĩ mình có thể làm một sứ giả cho tình yêu của Chúa chỉ bằng nỗ lực của riêng mình.  Chúa không khi nào có ý đó.  Nhưng bạn là một người được Chúa “sai đi” nhân danh Người (Gio-an 13:20).  Bạn là một phương tiện chuyển tải sự hiện diện, ánh sáng và ân sủng của Người.  Cho nên bạn hãy để Người làm cho bạn được đầy tràn sự sự hiện diện và lời hứa của Người, để bạn có thể chiếu tỏa niềm vui của Người tới mọi người bạn gặp!

 

         “Lạy Chúa Giê-su, Chúa yêu thương con đủ để sai con đi làm sứ giả cho Chúa.  Xin Chúa ban cho con một tâm hồn đầy khiêm nhượng, để con phục vụ như Chúa đã phục vụ”.