Thứ Tư tuần IV Phục Sinh

Suy niệm Công Vụ Tông Đồ 1:15-17,20-26

Lễ thánh Mát-thi-a, tông đồ

 

làm chứng rằng Người đã phục sinh.  (Công Vụ Tông Đồ 1:22)

 

         Ông Phê-rô kêu gọi anh em:  “Xin mọi người hãy đứng lên!  Tôi sẽ hỏi một số câu hỏi.  Nếu các bạn trả lời có, xin hãy đứng nguyên.  Còn nếu trả lời không, hãy ngồi xuống.  Mọi người sẵn sàng chưa?  Trước hết, các bạn có mặt ở đó khi Chúa Giê-su chịu phép rửa không?  Có mặt khi Người làm phép lạ nuôi năm ngàn người không?  Các bạn có ở đó khi Người chữa lành người mù bẩm sinh không?”  Rồi các câu hỏi vẫn tiếp tục, càng lúc người ta càng ngồi xuống nhiều hơn.  Cuối cùng chỉ còn hai người là đứng nguyên là ông Giu-se biệt danh Giut-tô và ông Mát-thi-a.

         Có lẽ khung cảnh không hoàn toàn như vậy, nhưng đoạn Công Vụ Tông Đồ hôm nay mô tả các tông đồ đang tìm kiếm một người để thay thế Giu-đa Ít-ca-ri-ốt.  Cuối cùng, họ xin Chúa giúp họ chọn một trong hai người kể trên và Người đã chọn ông Mát-thi-a.

         Nhưng chức vị mới này là gì vậy?  Khi người ta đã nói hết và làm mọi sự xong, ông Mát-thi-a đã được kêu gọi làm một chứng nhân, làm chứng cho tất cả những gì ông đã thấy Chúa Giê-su nói và làm.

         Bạn có thể không được kêu gọi làm một tông đồ hay kế vị tông đồ giống như giám mục của bạn.  Nhưng Thiên Chúa lại đã kêu gọi bạn làm một chứng nhân.  Người muốn bạn làm chứng cho người ta biết thế nào là cùng bước đi với Chúa qua mọi thứ trải nghiệm, qua những lúc khó khăn cũng như những lúc được phúc lành;  qua những lúc vui, lúc ưu sầu, lúc thăng trầm trong cuộc sống hằng ngày.  Có lẽ bạn đã thấy người nào đó được chữa lành nhờ cầu nguyện.  Có lẽ bạn đã có một cảm nghiệm hết sức mạnh mẽ về sự hiện diện của Chúa.  Hoặc có thể bạn đã chạy đến với Chúa xin Người ban ơn khôn ngoan hoặc an ủi trong một tình huống đầy thử thách.  Chẳng có tình huống nào là quá nhỏ hay quá lớn đến độ không thể chia sẻ.

         Hôm nay là một cơ hội tốt để bạn sống như một chứng nhân.  Bạn hãy dành ít phút để nhớ lại những lúc đặc biệt trong hành trình đi với Chúa.  Bạn hãy nghĩ về cách thức Người đi cùng bạn trong những tình huống thường ngày.  Bạn hãy nhớ lại những phép lạ bạn đã thấy Người làm trong cuộc đời người khác.  Chắc chắn bạn sẽ có một câu chuyện đáng nhớ.

         Giờ đây, bạn hãy xin Chúa giúp bạn nhớ đến một người nào đó bạn có thể chia sẻ câu chuyện này.  Câu chuyện chia sẻ không cần phải dài dòng hoặc phức tạp.  Nhưng nó phải xuất phát tự tấm lòng.  Bạn chẳng khi nào biết được Chúa sẽ dùng bạn để đến với người khác và thay đổi đời sống của họ đâu!

 

         “Lạy Chúa, xin ban cho con ơn can đảm để làm chứng cho Chúa hôm nay!”