Thứ Ba tuần V Phục Sinh

Suy niệm Gio-an 14:27-31a

 

Để cho thế gian biết rằng Thầy yêu mến Chúa Cha và làm đúng như Chúa Cha đã truyền cho Thầy.  (Gio-an 14:31)

 

         Theo bản năng tự nhiên, người ta nghiêm túc lắng nghe những lời cuối cùng của người thân nói khi sắp lìa đời.  Chúng ta ao ước nhận được một bảo đảm về tình yêu hay một lời nói đặc biệt như khuôn vàng thước ngọc hướng dẫn chúng ta trong tương lai.  Vậy thì bạn thử tưởng tượng chúng ta sẽ phải trân trọng như thế nào những lời Chúa Giê-su nói vào đêm cuối cùng cuộc đời Người (Gio-an 14-17).

         Bạn có biết là trong những lời biệt ly Chúa Giê-su nói với các người bạn thân nhất, Chúa đã nhắc đến “thế gian” gần bốn chục lần không?  Vì Người quá thường nói đến thế gian – qua những cách nói khác nhau – nên chúng ta có thể thắc mắc thực sự Người có ý gì khi nói về “thế gian”.

         Theo một ý nghĩa, thế gian là toàn bộ công cuộc tạo dựng (kể cả chúng ta) mà Thiên Chúa đã thấy là “rất tốt” (Sáng Thế 1:31).  Tuy nhiên tội lỗi đã đi vào thế gian qua việc bất tuân phục, và kể từ khi ấy thế gian nằm trong ảnh hưởng của ma quỷ, kẻ Chúa Giê-su gọi là “thủ lãnh của thế gian này” (Gio-an 14:30).  Vậy khi Kinh Thánh cảnh giác chúng ta đừng yêu mến “thế gian”, thì đó là lời cảnh giác đừng quyến luyến với những thứ triết lý của thế gian chối bỏ hoặc chống lại Thiên Chúa.

         Chối bỏ “thế gian” không có nghĩa là chối bỏ tất cả những gì tốt đẹp và lành mạnh trong các tạo vật hoặc trong những mối tương quan của chúng ta.  Chối bỏ cũng không có nghĩa là dựng một bức tường bảo vệ chung quanh chúng ta để tránh mọi ô nhiễm.  Nhưng chối bỏ có nghĩa là phải biết nhận định rõ những tiếng mời gọi chúng ta, cách chúng ta sử dụng thì giờ và chân trời chúng ta hướng tới.  Nếu chúng ta chỉ quan tâm đến dăm bảy chục năm sống trên trái đất này thôi, thì thế nào chúng ta cũng sẽ say đắm thế gian này.  Nhưng nếu chúng ta sống cuộc đời vui vẻ và trọn vẹn tại thế gian này trong khi vẫn giữ lòng hướng về quê trời, chúng ta sẽ tìm được sự quân bình.

         Trên thánh giá, Chúa Giê-su đã chiến thắng tội lỗi trong thế gian.  Giờ đây Người muốn hết thảy chúng ta cùng làm việc với Người để biến công cuộc tạo dựng của Người thành một tấm gương chiếu tỏa vương quốc của Người.  Phải, bạn chính là đại sứ của Người!

 

         “Lạy Chúa Giê-su, xin cho Nước Chúa trị đến!  Xin Chúa làm cho con thành nhân chứng cho Chúa, để con có thể giúp thay đổi thế gian này”.