Thứ Năm tuần V Phục Sinh

Suy niệm Công Vụ Tông Đồ 15:7-21

 

Người không phân biệt chút nào giữa chúng ta với họ, vì đã dùng đức tin để thanh tẩy lòng họ.  (Công Vụ Tông Đồ 15:9)

 

         Bạn có chán vì phải thuộc lòng những chìa khóa để mở những trang mạng, chương mục ngân hàng và những điện thoại tự động không?  Sẽ ra sao, giả như có viên thuốc thần khiến cho bạn trở thành một “chìa khóa bằng con người”?  Bạn hãy suy xét về Viên thuốc Chìa khóa có thể uống được, do hãng Motorola đang triển khai.  Khi bạn nuốt viên thuốc này vào, chất a-xít trong bao tử của bạn sẽ khởi động một con chíp rất nhỏ phát ra một tín hiệu điện tử để mở máy điện toán hoặc điện thoại của bạn.  Nếu viên thuốc này được tung ra thị trường. người ta sẽ không cần đến chìa khóa hay các ổ khóa nữa.  Viên thuốc ấy gần giống như một siêu lực, vì chỉ thân thể chúng ta thôi cũng đủ để mở hết mọi sự!

         Theo một nghĩa nào đó, chúng ta có thể nhận ra ý niệm tương tự khi Chúa Thánh Thần đến hoạt động trên các tông đồ vào ngày lễ Hiện Xuống.  ThánhThần đã khởi động qua họ, mở lòng trí họ để đón nhận Chúa.  Họ vui mừng vì có thể nói với người ngoại quốc bằng chính ngôn ngữ của những người này, chữa lành, nói tiên tri, và rửa tội.  Sự kiện đó làm người ta cảm thấy như là các vị ấy đang sống bằng những siêu lực thiêng liêng vậy!

         Nhưng giờ đây các tông đồ đang khám phá ra rằng một số người trong Dân ngoại cũng lãnh nhận được Thánh Thần và đang biểu lộ cùng một siêu lực giống như các ngài.  Làm sao có thể như vậy được?  Người Do-thái luôn khinh thường Dân ngoại, coi họ là ô uế và đứng ngoài giao ước của Thiên Chúa.  Nhưng nếu Dân ngoại đã được ban Thánh Thần thì có nghĩa là những Ki-tô hữu gốc Do-thái đã phải đón nhận họ như là anh chị em trong Chúa Ki-tô.  Thực là một điều tốt vì họ đã có “siêu lực” của Thánh Thần giúp họ đón nhận anh chị em Dân ngoại như vậy!

         Hôm nay, bạn hãy cố gắng nhận biết Chúa Thánh Thần đang hành động trong bạn, nhưng bạn cũng phải cố nhận ra cách thức Thánh Thần đang hoạt động nơi những người chung quanh bạn, nhất là những người có lẽ bạn không mấy ưa thích.  Có lẽ đó là anh chàng xâm mình mảy, xỏ lỗ tai lỗ mũi đang ngồi ở ghế sau trong nhà thờ.  Có thể là một người làm cùng sở nhưng khác đạo với bạn.  Có lẽ đó là người hàng xóm luôn lái xe vèo vèo hoặc chơi nhạc ầm ĩ trong khu phố của bạn.  Dù là hoàn cảnh nào, bạn hãy cố nhận biết và đón nhận Chúa Thánh Thần nơi những người ấy.  Hãy ráng nhìn họ bằng con mắt của Chúa, giống như các tông đồ học nhìn anh chị em Dân ngoại vậy.  Chúa không phân biệt ai, thì chúng ta cũng phải thế!

 

         “Lạy Chúa Thánh Thần, con cảm tạ Chúa đã gọi chúng con vào trong Nhiệm Thể Chúa Ki-tô.  Xin giúp con nhận ra ân sủng và quyền năng Chúa đang hoạt động trong hết thảy anh chị em con”.