Thứ Tư tuần V Phục Sinh

Suy niệm Gio-an 15:1-8

 

Hãy ở lại trong Thầy.  (Gio-an 15:4)

 

         Bạn thử tưởng tượng đang nghe một người trồng tỉa bảo bạn rằng ông ta rất hài lòng với những nụ hoa trên những cây táo của mình và ông ta đang tính cắt đi các cành cây rồi ngâm chúng trong nước để các trái táo sẽ lớn lên.  Bạn nghĩ ông này không bình thường, có phải không?  Chẳng có cái cành nào có thể sinh trái khi nó đã bị cắt khỏi cây!

         Cũng vậy, Cha trên trời của bạn không muốn bạn bị tách ra khỏi Chúa Giê-su là cây nho.  Vì thế, Chúa Giê-su khích lệ chúng ta hãy ở lại trong Người.  Thực là đầy sức sống khi chúng ta liên kết với Chúa Ki-tô, để chúng ta có thể lớn lên và sinh hoa trái.

         Tuy nhiên ý tưởng ở lại trong Chúa Ki-tô có thể làm chúng ta e sợ.  Chúng ta biết việc mất liên hệ với Chúa và vướng vào tròng tội lỗi có thể dễ dàng xảy ra.  Những đe dọa đối với đức tin chúng ta có thể rất lớn lao đến nỗi chúng ta như cảm thấy mình buổi sáng chưa ra khỏi giường thì đã bại trận rồi.

         Bạn cứ thư giãn!  Có thể bạn cảm thấy rất nhiều áp lực nếu phải ở lại trong Chúa Ki-tô, nhưng đừng khi nào quên rằng chính Thiên Chúa là người trồng nho.  Hãy để Người chăm sóc cho bạn.  Cũng nhớ rằng bạn đã ở trong Chúa Ki-tô nhờ Bí tích Rửa tội.

         Bạn hãy suy nghĩ về những cách thức Chúa đã giúp đỡ bạn ở lại trong Chúa Ki-tô.  Mỗi lần bạn lãnh nhận Thánh Thể, bạn được dưỡng nuôi nhờ Chúa Ki-tô là cây nho.  Mỗi khi ăn năn tội, mỗi lần xưng tội, là một cảm nghiệm về sự “cắt tỉa”.  Trong Bí tích Thêm sức, Thánh Thần được ban cho bạn, và trong Bí tích Truyền chức cũng như Hôn phối, bạn xin Chúa Thánh Thần ban sức mạnh cho bạn và giữ gìn ơn gọi của bạn.  Người đã ban cho bạn lời Người trong Kinh Thánh và ân huệ là anh chị em trong Giáo Hội.  Người đã cho bạn tiếng lương tâm, cũng như ban cho bạn ân huệ lớn nhất, đó là Chúa Thánh Thần ngự trong bạn.  Cuối cùng, Người đã ban cho bạn vẻ đẹp của công cuộc tạo dựng để lôi cuốn tâm hồn và trí khôn bạn trở về với Chúa Ki-tô cũng như để dưỡng nuôi linh hồn bạn.

         Vậy bạn hãy thoải mái!  Chúa Giê-su, người trồng nho, đang chăm sóc bạn.  Bạn hãy nghĩ đến nhựa sống đang luân chuyển trong cây.  Bao lâu các mạch mở ra thì nhựa sống lưu chuyển và cây không cần phải lo lắng gì.  Vậy bạn hãy nhận lấy lương thực phong phú Chúa dành cho bạn.  Bạn không cần phải lo hết mọi sự đâu.

 

         “Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã dấn thân vì con!  Xin Chúa giúp con sinh hoa kết quả càng nhiều càng tốt”.