Thứ Năm tuần VI Phục Sinh

Suy niệm Gio-an  16:16-20

 

Ít lâu nữa, anh em sẽ không còn trông thấy Thầy.  (Gio-an 16:16)

 

         Trong cuộc sống chúng ta, có những người chúng ta nhớ họ vô cùng.  Trong số ấy, có người đã đi chuyển, có người đã chết và có người chỉ mất liên lạc với chúng ta thôi.  Trường hợp nào thì mất đi tình bạn vẫn là một nỗi đau.  Cho nên chúng ta làm những gì để có thể nhớ lại họ:  chúng ta nhìn vào hình ảnh của họ, đọc những bức thư của họ viết và chúng ta nhớ lại những giây phút thật đẹp cùng với họ.  Nhưng vẫn không gì có thể thay thế được những lúc thực sự ở với họ.  Nhiều khi chúng ta muốn cho đi mọi sự để có họ bên cạnh chúng ta.

         Các tông đồ cũng cảm nhận cùng một nỗi đau tương tự khi Chúa Giê-su được đem đi khỏi họ.  Sau lúc chứng kiến Người chết trên thập giá, có thể họ đã “khóc lóc than van” như Chúa Giê-su đã báo trước (Gio-an 16:20).  Nhưng chắc họ có rất nhiều kỷ niệm nên đã vượt qua được.  Họ sẽ phải làm chứng nhân cho sự phục sinh của Người!  Niềm vui của họ sẽ được trọn vẹn một khi họ nhìn thấy Người sống lại từ kẻ chết và đã chấp nhận sứ mệnh là đi rao giảng Tin Mừng của Người!

         Là con cháu thiêng liêng của các tông đồ, chúng ta có thể có cùng một niềm vui như các ngài.  Nhưng chúng ta cũng là người phàm nên không thể tránh thực tại.  Khi một bất hạnh nào đó xảy ra, Chúa Giê-su dường như ở xa chúng ta lắm, giống như Người đã ở xa các tông đồ sau khi bị đóng đinh thập giá.  Đúng là Chúa đã hứa sẽ trở lại, nhưng còn những thử thách hiện tại thì sao?  Rồi sự dữ trong thế giới này nữa?  Làm sao chúng ta có thể chắc chắn là Người sẽ không bỏ rơi chúng ta?

         Đây là câu trả lời:  Chúa Giê-su không chỉ ở với bạn mà thôi, Người còn ở trong bạn nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần.  Người không khi nào mặc kệ bạn đâu, vì Người ở trong tâm hồn bạn!  Bất kể tình huống hiện thời của bạn ra sao, bạn vẫn có thể nín thở một chút, lắng đọng tâm trí và bắt đầu cảm nhận Người.  Người ở đó, bên trong bạn, sẵn sàng ban cho bạn sự chữa lành, bình an, khôn ngoan và niềm vui!  Vậy bạn hãy đổ mọi gánh nặng cho Chúa.  Hãy bất chấp mọi sự theo lời thánh Phao-lô:  “Cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, chiều cao hay vực thẳm hay bất cứ một loài thọ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Ki-tô Giê-su, Chúa chúng ta” (Rô-ma 8:38-39).

 

         “Lạy Chúa, con muốn thấy thánh nhan Chúa.  Khi thế gian này bảo con hãy buông xuôi, xin cho con biết lắng nghe lời hy vọng và khích lệ của Chúa!”