Thứ Sáu tuần VI Phục Sinh

Suy niệm Gio-an 16:20-23

 

Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui.  (Gio-an 16:20)

 

         Khi coi một cuốn phim hay đọc một cuốn sách, thường rất dễ để chúng ta theo dõi câu chuyện.  Chúng ta hiểu câu chuyện, vì chúng ta thấy biến cố này tiếp nối biến cố kia, rồi chúng ta có cảm tưởng biết câu chuyện sẽ đi về đâu.  Nhưng liệu cuộc đời có diễn tiến tốt đẹp như thế không?  Vấn đề là khi bạn ở ngay “trong” câu chuyện, thì lại dễ dàng đánh mất mối liên kết của câu chuyện và không biết nó sẽ đi về đâu.

         Khi Chúa Giê-su sắp chịu đóng đinh thập giá, Người cố gắng giúp các môn đệ trong cơn bối rối này.  Người biết họ sẽ phải đối phó với một thử thách lớn lao khi nhìn thấy Người chết trên thập giá.  Để chuẩn bị cho họ, Người đã giải thích rằng đây chỉ là một phần trong tổng thể câu chuyện mà Người kêu gọi họ tham gia.  Họ sẽ cảm nghiệm nỗi buồn phiền xé ruột, rồi họ sẽ cảm thấy lẻ loi trước tất cả thế giới.  Nhưng đó chưa phải là chương sách cuối đâu.  Sự ưu phiền của họ sẽ biến thành niềm vui, và câu chuyện sẽ mang một ý nghĩa hoàn toàn mới.

         Bạn có tin rằng đời bạn là một phần trong cùng câu chuyện này không?  Thực vậy, bạn là con của tác giả câu chuyện mà!  Trong khi các môn đệ Chúa phải vật lộn với buồn phiền vì cái chết của Chúa Giê-su, thì bạn là người đến sau khi nó đã xảy ra rồi.  Nhưng bạn lại biết về sự phục sinh của Chúa Giê-su đấy!  Nếu bạn có thể hướng đời bạn vào tâm điểm là chiến thắng của Chúa Giê-su, bạn sẽ có một niềm vui, sự vững vàng và sự bình an mà không gì trên thế giới này có thể cướp được khỏi tay bạn.

         Nhiều lần chúng ta không còn thấy câu chuyện của Chúa nữa.  Chúng ta quên rằng niềm vui của chúng ta đến từ ơn cứu độ của Chúa Giê-su, chứ không phải do thế gian đem đến cho chúng ta.  Mất đi mục đích ấy, chúng ta có thể bắt đầu không còn tin tưởng Chúa ở cùng chúng ta nữa.  Chính vì vậy, mỗi ngày chúng ta cần phải chìm đắm trong câu chuyện của Kinh Thánh.  Chúng ta cần có lời Chúa để làm bén nhạy sự chú tâm của chúng ta.

         Đừng bao giờ quên bạn là một phần trong câu chuyện sống động này.  Bạn là một trong số “ngần ấy nhân chứng đức tin như đám mây bao quanh” để đời sống được Chúa biến đổi (Do-thái 12:1).  Bạn không phải chỉ là khách bàng quan thụ động;  nhưng bạn là một tham dự viên tích cực.  Hôm nay bạn có một vai trò để thực thi giúp cho câu chuyện tiến hành.  Vậy bạn hãy ra đi và chu toàn sứ mệnh!

 

         “Lạy Chúa, xin dạy con câu chuyện tuyệt vời về ơn cứu độ của Chúa.  Xin Chúa giúp con làm cho câu chuyện ấy thành câu chuyện đời con”.