Thứ Hai tuần VII Phục Sinh

Suy niệm Công Vụ Tông Đồ 19:1-8

Lễ thánh Marcelinô và Phêrô tử đạo

 

Ngay cả việc có Thánh Thần, chúng tôi cũng chưa hề được nghe nói.  (Công Vụ Tông Đồ 19:2)

 

         “Khoan đã, còn nữa đây!”  Giọng điệu quảng cáo chúng ta nghe trên đài truyền hình nói lên tinh thần của bài đọc thứ nhất hôm nay.  Các môn đệ tại Ê-phê-xô gắn bó với sứ điệp ông Gio-an rao giảng về sám hối.  Họ đã được rửa tội và đang sống theo những gì đã học khi họ từ bỏ đàng tội lỗi.

         Nhưng khoan đã!  Thiên Chúa còn nhiều điều dành cho họ.  Ông Phao-lô đã nhập cuộc và nói cho họ biết về Chúa Giê-su, “Đấng đến sau” ông Gio-an (Công Vụ Tông Đồ 19:4).  Họ đã đón nhận sứ điệp của ông Phao-lô và rất vui lòng chịu phép rửa tội “nhân danh Chúa Giê-su” (19:5).  Thật là một tin tuyệt vời!

         Nhưng khoan đã!  Còn nữa.  Khi ông Phao-lô cầu nguyện với họ và đặt tay trên họ, thì các môn đệ tại Ê-phê-xô được rửa tội trong Chúa Thánh Thần.  Ông Phao-lô nhận ra Thiên Chúa đang di chuyển giữa họ, và cứ như vậy trong ba tháng, ông đã tranh luận tại hội đường và giảng dạy về Nước Thiên Chúa.  Khi không còn được đón tiếp vào hội đường nữa, ông Phao-lô vẫn không bỏ cuộc.  Ông di chuyển tới nơi khác trong thành và tiếp tục giảng dạy cho các môn đệ thêm hai năm nữa.  Họ đơn sơ tuân theo những gì họ đã nghe giảng, từ ông Gio-an Tẩy Giả cho đến ông Phao-lô, đã giúp họ trở lại, nhưng việc trở lại còn đưa họ đi xa hơn thế nữa.  Nó giúp họ bước vào mối tương quan suốt đời với Chúa Thánh Thần!

         Đối với Chúa, luôn luôn còn thêm nữa.  Đầu tiên là cứ thưa xin vâng với Người, với bất cứ điều gì Người đưa ra hôm nay.  Nếu có gì hoặc mọi sự làm khuấy động tâm hồn chúng ta hướng về Chúa, thì bạn cứ thưa xin vâng.  Hãy chấp nhận điều ấy vì đó là ân huệ, cho dù bạn không thể nhận ra nó sẽ đưa bạn tới đâu.  Chắc chắn các môn đệ tại Ê-phê-xô không nghĩ đến những gì đang chờ đợi họ khi họ chấp nhận để cho Phao-lô rửa tội cho họ nhân danh Chúa Giê-su.  Họ chỉ biết thưa xin vâng, còn Chúa sẽ làm tất cả những gì còn lại.

         Bạn hãy thưa xin vâng, ngay cả đối với những điều nhỏ nhặt như dành ra chút thì giờ cầu nguyện trong một ngày bận rộn, hoặc nín lại những lời nói không đẹp.  Bạn hãy thưa xin vâng đối với những thúc giục hãy nói với một người có thể bạn không quen, hoặc gọi điện thoại hay viết thư cho một người bạn đã mất liên lạc.  Bạn hãy thưa xin vâng để cùng cầu nguyện với một người bạn cùng sở đang đau yếu hoặc đang lo lắng.

         Bạn hãy thưa xin vâng với Chúa, rồi bạn sẽ thấy được thêm ân sủng của Người!

 

         “Lạy Cha, xin giúp con nhận ra những gì Cha ban cho con hôm nay.  Con thưa xin vâng trước mọi sự Cha dành cho con”.