Thứ Năm tuần VII Phục Sinh

Suy niệm Gio-an 17:20-26

 

Con cầu nguyện… để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha.  (Gio-an 17:20,21)

 

         Người ở khắp nơi trong lời kinh nguyện này, vậy mà danh Người không khi nào được nhắc đến.  Người là Đấng vô hình và mầu nhiệm, nhưng đầy quyền năng và uy nghi.  Sứ mệnh của Người là đưa chúng ta tới chính sự sống của Ba Ngôi Thiên Chúa.  Rồi nhờ Tin Mừng đầy sức soi sáng, Người đã bảo đảm rằng những lời của Chúa Giê-su được gìn giữ cho tới muôn đời.  Vậy bạn có thể đoán ra Người là Đấng nào không?

         Người chính là Chúa Thánh Thần, và đây là đường lối của Người.  Thường thường Người hiện diện tại hậu trường, giống như cơn gió tuy không thấy được nhưng lại đầy sức mạnh.  Xuất phát từ Chúa Cha và Chúa Con, Người tìm cách đổ sự sống Thiên Chúa vào tâm hồn tất cả những ai hướng về Thiên Chúa.  Được Chúa Cha và Chúa Con sai đến, Chúa Thánh Thần luôn hoạt động, làm cho chúng ta mạnh mẽ để chia sẻ Tin Mừng và tháp nhập chúng ta vào Giáo Hội, Nhiệm Thể Chúa Ki-tô.

         Lời nguyện của Chúa Giê-su ở đây biểu lộ một cách tuyệt vời hai công việc của Chúa Thánh Thần, là kết hợp chúng ta thành một thân thể và ban cho chúng ta sức mạnh để rao giảng Tin Mừng cho thế giới.  Chúa Giê-su biết Người phải “ra đi” (tức là chết trên thập giá) để Chúa Thánh Thần có thể đến và Người chấp nhận sự kiện ấy (Gio-an 16:7).  Chẳng có gì xảy ra được nếu Chúa Thánh Thần không đến.

         Bạn muốn thấy ý Chúa được thể hiện trong tâm hồn bạn và trong thế giới chung quanh bạn, thì bạn hãy biết rằng nếu không có Chúa Thánh Thần, việc thể hiện ấy cũng chẳng thể nào xảy ra được!  Vậy chúng ta hết thảy hãy cùng nhau hướng về Chúa Thánh Thần.  Chúng ta hãy xin Người làm cho lời nguyện của Chúa Giê-su trở thành một thực tại sâu xa hơn trong đời sống chúng ta.

         “Lạy Chúa Thánh Thần, chúng con thờ lạy và tôn vinh Chúa, cùng với Chúa Cha và Chúa Con.  Chúng con đón rước Chúa vào trong tâm hồn chúng con và nhà chúng con như vị khách danh dự của chúng con.  Chúng con liên kết với nhau trong lời nguyện của Chúa Giê-su và liên kết thành một dân tộc của Chúa.  Xin Chúa dạy chúng con biết coi nhau như anh chị em với tình yêu thương và lòng khiêm tốn.  Xin Chúa tỏ cho chúng con biết làm thế nào phá bỏ những bức tường nghi ngờ và định kiến ngăn cách chúng con.

         Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến và dẫn dắt chúng con vào tâm điểm của Ba Ngôi Thiên Chúa.  Chúng con muốn chia sẻ sự sống Thiên Chúa của Chúa.  Xin Chúa mở mắt chúng con để nhận ra vinh quang cũng như tình yêu Chúa Cha đã đổ xuống trên toàn thế giới.  Nhờ quyền năng của Chúa hoạt động nơi chúng con, xin Chúa hãy biến đổi chúng con để thế giới sẽ nhận ra được Chúa Ki-tô nơi mỗi phần tử trong Giáo Hội Chúa”.

 

         “Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến.  Chúa làm cho mọi sự đều có thể được thể hiện!”