Thứ Sáu tuần VII Phục Sinh

Suy niệm Gio-an 21:15-19

 

Anh có yêu mến Thầy không?... Hãy chăm sóc chiên của Thầy.  (Gio-an 21:17)

 

         Với từng câu hỏi được lập lại, ông Phê-rô rưng rưng nước mắt và tiếng nói run rẩy.  Sau khi hãnh diện tuyên bố trong Bữa Tiệc Ly là mình sẽ liều mạng sống vì Chúa Giê-su, bây giờ thì ông xấu hổ vì đã chối Chúa ba lần.  Tuy nhiên vẫn sáng suốt và đầy lòng cảm thông, Chúa Giê-su không trách mắng ông.  Trái lại, Chúa để cho ông khẳng định rằng đối với Người, không có gì quan trọng hơn là ông phải thực sự yêu mến Người.

         Vậy Chúa Giê-su tha thứ và khích lệ ông Phê-rô, giống như Người đã làm cho ông trước đây.  Vậy bạn cứ nghĩ thế này:  sau khi nhận thấy rất nhiều sai lầm và những “thảm họa tương giao công cộng” của Phê-rô, chúng ta có thể lên án ông.  Nhưng Chúa Giê-su không làm như vậy đâu.  Người không có ý để mặc cho những tội lỗi quá khứ hoặc những nhược điểm của Phê-rô làm thay đổi sứ mệnh Người sẽ trao cho ông.

         Đó cũng là cách Chúa Giê-su đối xử với chúng ta nữa.  Người không lên án chúng ta.  Người không xét xử dựa vào những lỗi lầm quá khứ của chúng ta.  Người không nhìn chúng ta theo cách thế gian nhìn chúng ta.  Trái lại, Người nhìn thấu tâm hồn chúng ta.  Người thấy năng lực của chúng ta.  Người thấy tình yêu của chúng ta.  Người thấy ước vọng nên thánh của chúng ta.  Chúng ta không phải sụp đổ sau một sa ngã, hoặc hai hoặc ba hoặc bốn lần!  Không, sau mỗi lần chúng ta lầm lỡ, Chúa Giê-su hỏi:  “Con học được điều gì?”  Rồi mỗi lần chúng ta hối hận, Người ban cho chúng ta lòng thương xót và tha thứ, bảy mươi lần bảy nếu cần!  Người không bao giờ mệt mỏi giúp chúng ta thắng vượt những yếu đuối.  Bạn hãy nghĩ đến thánh Phi-líp-phê Nê-ri, mỗi buổi sáng thức dậy ngài đã thưa:  “Lạy Chúa, xin hãy đặt bàn tay Chúa trên Phi-líp-phê hôm nay;  nếu không, Phi-líp-phê này sẽ phản bội Chúa”.

         Mặc cho những phản bội, xuất và lầm lỡ của bạn, Chúa Giê-su có một kế hoạch tuyệt hảo dành cho bạn!  Có lẽ bạn không được tiền định để làm giáo hoàng, nhưng có thể bạn được kêu gọi để phục vụ trong một tác vụ mới.  Có thể bạn được kêu gọi để sống đời âm thầm cầu nguyện và hy sinh.  Có thể bạn được kêu gọi để thực hiện một sự thay đổi trong gia đình hoặc nơi sở làm của bạn.  Dù là gì và bất kể là những nẻo đường khó khăn bạn đã trải qua, Chúa Giê-su sẽ không bao giờ bỏ cuộc về bạn!  Người giữ bạn trong lòng bàn tay của Người.  Người ban cho bạn mọi tin tưởng và khích lệ bạn cần có để trải qua khó khăn.  Vậy bạn hãy dành một chút thì giờ hôm nay để bước ra khỏi những lỗi lầm quá khứ của bạn.  Rồi bạn hãy tuyên xưng lòng yêu mến Chúa Giê-su của bạn và suy nghĩ về ơn gọi Người dành cho đời bạn.

         Mong chúng ta đừng bao giờ quên lòng thương xót của Chúa!

 

         “Lạy Chúa Giê-su, con yêu mến Chúa, con yêu mến Chúa, con yêu mến Chúa!  Xin Chúa hãy đặt bàn tay Chúa trên con, để con có thể trung thành và theo Chúa đi bất cứ nơi đâu Chúa dẫn con đi”.