Chúa Nhật Lễ Lá

Suy niệm Mát-thêu 26:14-27:66

 

Từ nay, các ông sẽ thấy Con Người ngự bên hữu Đấng Toàn Năng và ngự giá mây trời mà đến.  (Mát-thêu 26:64)

 

         Trích bài giảng của thánh Lê-ô Cả giáo hoàng:

         “Dù thân phận yếu đuối, nhưng không ai bị từ chối không được dự phần vào chiến thắng của thập giá.  Máu thánh Chúa Ki-tô đã dập tắt ngọn lửa lưỡi gươm chặn lối đến với cây sự sống (Sáng Thế 3:24).  Đêm của tội lỗi kéo dài qua bao thời đại đã nhường lối cho ánh sáng thật, và người Ki-tô hữu được mời gọi hãy dự phần vào những phong phú của thiên đàng.  Hết thảy những ai đã được tái sinh đều ở trên con đường mở ra đưa họ về quê hương đích thực…

         “Niềm tôn kính đích thực đối với cuộc Thương Khó của Chúa nhằm hướng con mắt tâm hồn chúng ta vào Chúa Giê-su chịu đóng đinh thập giá và nhận biết bản chất nhân loại của chúng ta ở nơi Người.  Khi mặc lấy bản tính nhân loại mà vẫn là Thiên Chúa, Người đã để cho bất cứ phần tử nào của nhân loại cũng được chia sẻ lòng từ bi của Người.  Nếu người ta đã đón nhận Chúa Ki-tô, Đấng mặc lấy bản tính chúng ta và được tái sinh trong Thánh Thần là Đấng làm cho Đức Ki-tô được thành thai, thì ai mà không được chia sẻ cùng một bản thể với Chúa Ki-tô?

         “Ai lại không thể nhận ra được những yếu đuối mỏng dòn của mình trong Chúa Ki-tô?  Ai lại chẳng nhìn nhận rằng những hành vi như ăn, ngủ, buồn sầu, chảy nước mắt yêu thương đều là những dấu hiệu của bản chất một người nô lệ?  Chính bản chất này của một người nô lệ cần phải được chữa lành những vết thương ngày xưa và phải được thanh tẩy khỏi ô uế tội lỗi.

         “Thân xác không còn sự sống nằm trong mộ là của chúng ta.  Thân xác đã trỗi dậy vào ngày thứ ba là của chúng ta.  Thân xác đã lên trời ngự bên hữu vinh quang Chúa Cha là của chúng ta.  Vậy nếu chúng ta bước đi trong đường lối giới răn của Người, và không hổ thẹn nhìn nhận cái giá Người đã trả để cứu độ chúng ta qua một thân xác hèn mạt, thì chúng ta cũng phải được sống lại để chia sẻ vinh quang của Người.  Lời hứa của Người sẽ được thể hiện:  Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời (Mát-thêu 10:32)”.

 

         “Lạy Chúa Giê-su, xin chúc tụng và tôn vinh Chúa, vì Chúa đã cứu chuộc chúng con!  Con muốn được ở với Chúa muôn đời trên thiên đàng!”