Thứ Ba Tuần Thánh

Suy niệm I-sai-a 49:1-6         

 

Vẫn còn quá ít  (I-sai-a 49:6)

 

         “Vẫn chưa đủ.  Còn thiếu nhiều, còn thiếu rất nhiều”.  Đó phải là điều Chúa nghĩ khi Người nhìn chúng ta và thấy những ước vọng của chúng ta.  Cái nhìn của con còn quá hẹp!  Những giấc mơ của con còn quá nhỏ!  Ta muốn làm thật nhiều hơn nữa!

         Khi Chúa sai Đấng Mê-si-a đến, thì vẫn chưa đủ để Người phục hồi dân Do-thái là dân tuyển chọn của Người.  Người không muốn tái lập thể chế quân chủ tại Ít-ra-en, bất kể họ đạo đức tới mức nào.  Không, Người muốn cho Đấng Mê-si-a của Người là ánh sáng muôn dân và đem mọi người trở về với Thiên Chúa!

         Những biến cố chúng ta tưởng niệm trong Tuần Thánh không chỉ là những biến cố lịch sử đã xảy ra tại một phần đất nhỏ bé của thế giới từ bao thế hệ trước.  Nhưng chúng có ảnh hưởng lớn lao đến toàn thế giới và đến từng người chúng ta.  Chúa Giê-su đã chết để biến đổi chúng ta, không phải chỉ để sửa chữa hoặc làm cho chúng ta được tốt hơn một chút.  Nhưng Người đã chết để những nền móng cốt yếu của đời sống chúng ta được đổi khác.

         Đôi khi thật khó mà tin, nhưng đúng như vậy, là Thiên Chúa có một kế hoạch rộng lớn, khích động và vinh quang cho đời bạn!  Để tạo một hình ảnh theo kỹ thuật tân tiến, Người không muốn sử dụng một “thảo chương” để giải quyết những khó khăn của bạn.  Nhưng Người muốn cập nhật hóa bạn thành “bản 2.0”.  Người muốn lấy tất cả bản chất của bạn và làm cho nó đầy tràn ân sủng của Người, để người ta có thể nhìn thấy một điều gì đó khác biệt ở nơi bạn.  Người muốn làm cho bạn thành ánh sáng muôn dân!

         Khi các biến cố của Tuần Thánh diễn tiến, bạn hãy để cho Chúa mở rộng cái nhìn của bạn.  Hãy để Người chỉ cho bạn thấy kế hoạch của Người lớn lao thế nào, ước muốn của Người muốn cứu độ hết thảy mọi người bao la như thế nào!  Rồi hãy để Người làm cho cuộc biến đổi ấy được thể hiện trong cuộc đời bạn.  Khi bạn chuẩn bị mừng Chúa sống lại, hãy để Người mai táng con người cũ của “bạn” và cho “bạn” được trỗi dậy trong con người mới.

 

         “Lạy Chúa, con tin rằng Chúa có thể thực hiện một điều gì lớn lao trong đời con vào dịp Phục Sinh này!  Con không muốn đó chỉ là một chút thay đổi hoặc một chiến thắng nhỏ bé.  Xin Chúa mở rộng tầm nhìn của con, để con có thể hiểu được Chúa muốn sử dụng con như thế nào để xây dựng Vương quốc Chúa!”