Thứ Bảy Tuần Thánh

Suy niệm Mát-thêu 28:1-10

Lễ Vọng Phục Sinh

 

Các bà đừng sợ.  (Mát-thêu 28:5)  

          

         Một cơn động đất đã làm rung chuyển mặt đất.  Một thiên sứ với sức mạnh vô song đã làm cho những tên lính Rô-ma ngất đi vì hoảng sợ.  Đôi khi Thiên Chúa hành động khiến chúng ta sợ hãi:  sợ hãi quyền năng của Người, sợ hãi vì sự thăng trầm do hành động ấy gây nên, hoặc sợ hãi chỉ vì chúng ta không hiểu được đường lối của Người.

         Sự phục sinh cũng giống như vậy.  Tuy nhiên thiên sứ đã nói gì?  “Các bà đừng sợ” (Mát-thêu 28:5).  Chúa Giê-su cũng nói điều ấy:  “Anh em đừng sợ” (28:10).  Thiên Chúa luôn ở đó để làm điều tốt lành cho bạn.  Cho nên Người cũng bảo bạn:  “Đừng sợ!”

         Bốn mươi ngày qua, bạn đã theo đuổi mối tương quan mật thiết hơn với Chúa.  Có lẽ bạn đã cầu nguyện nhiều hơn, ăn chay và thực hành nhiều loại hãm mình đền tội, cốt ý đưa bạn đến gần Chúa hơn.  Sự thật là khi đến gần Chúa, bạn có thể chắc chắn Người cũng gần gũi bạn.  Như thế, nếu Chúa có thực hiện điều gì đó trong đời sống bạn mùa Chay này, thì bạn đừng sợ!  Nếu Chúa có nói với bạn điều gì hoặc làm cho tâm hồn bạn phải suy nghĩ về một đoạn Kinh Thánh bạn đã đọc, một bài hát bạn đã hát, hay bài giảng nào bạn đã nghe, thì bạn đừng sợ.

         Có lẽ Người đã gợi lên những vết thương hoặc tội lỗi thường phạm nào của bạn.  Có lẽ Người cho bạn thấy ai đó bạn cần phải tha thứ hoặc xin họ tha thứ cho bạn.  Đừng sợ.  Nếu Chúa Thánh Thần đã dẫn đưa bạn sang một hướng đi mới, thi hành một việc phục vụ hoặc sinh hoạt mới, hoặc rời bỏ một việc cũ, thì bạn đừng sợ.  Bạn đang mong mỏi được gần Chúa Giê-su hơn, nhưng lại cảm thấy ngần ngại không muốn rời bỏ môi trường thoải mái của bạn.  Hoặc có thể bạn do dự vì bạn không biết Chúa Thánh Thần dẫn bạn đi đâu.  Đừng sợ.  Hãy cùng với Chúa Giê-su bước ra khỏi mồ và đi vào bình minh của một ngày mới!

         Bạn hãy đến gần Người.  Hãy ôm lấy Người.  Hãy phó thác cho Người mọi tư tưởng, kế hoạch và sinh hoạt của bạn.  Nhưng đừng sợ!  Hãy đến với Người để bạn có được sự sống.  Người đang ở gần bạn ngay lúc này.  Khi bạn tới gặp Người thì Người sẽ gặp bạn ngay trên đường, giống như Người đã gặp cô Ma-ri-a Ma-đa-lê-na.  Thực là niềm vui lớn khi bạn mừng Chúa phục sinh!  Cho nên bạn chẳng cần sợ hãi gì cả!

 

         “Lạy Chúa Giê-su, trong sự hiện diện của Chúa, con dẹp bỏ tất cả sợ hãi.  Lạy Chúa, xin nắm tay con và dẫn con đi trong niềm vui sự sống mới”.