Thứ Năm Tuần Thánh

Suy niệm Gio-an 13:1-15

 

Xin Thầy cứ rửa, không những chân, mà cả tay và đầu con nữa.  (Gio-an 13:9)

 

         Khoa học cho thấy nếu bạn đi chân đất ở nơi công cộng, bạn sẽ có thể dính với nhiều loại vi khuẩn tệ hại như E.coli, vi trùng uốn ván và nhiều loại nấm khác.  Những vi khuẩn này xem chừng thích cái chân của chúng ta và chúng sẽ biến bàn chân thành một nơi cư ngụ và phát triển!

         Vậy thì bạn có thể tưởng tượng bàn chân của những người thời Chúa Giê-su bẩn thỉu biết chừng nào?  Chân của mấy ông tông đồ có lẽ dắn chắc hơn, chai lì hơn và xấu xí hơn những bàn chân chúng ta đã thấy.  Chẳng lạ gì mấy người nô lệ vẫn phải rửa chân cho các đại gia, công việc chẳng ai muốn làm!

         Nếu thế, bạn sẽ hiểu được sự kinh ngạc của ông Phê-rô khi thấy Chúa Giê-su cúi xuống rửa chân cho ông.  Qua thời gian ở với Chúa Giê-su, ông đã hiểu được Chúa Giê-su là Đấng Mê-si-a.  Được chia sẻ một bữa ăn với Người cũng đã là một vinh dự lớn lao rồi.  Vậy tại sao trên đời này, con người thánh thiện và khôn ngoan ấy lại chọn làm công việc của người tôi tớ như thế?  Chúa Giê-su đã phải kiên nhẫn giải thích tầm quan trọng của cử chỉ này trước khi Phê-rô phản đối.  Rồi ngay cả khi ấy, ông đã nói lung tung mà không biết mình nói gì!  Chúa Giê-su chỉ cần rửa chân của Phê-rô thôi, vì ông đã tin.  Có nghĩa là đầu và tay của ông đã sạch rồi. 

         Ý nghĩa của hành vi khiêm nhường này thật sâu xa đến nỗi một số người gọi nó là Tin Mừng thu gọn.  Có người lại ví nó như là Bí tích Thánh Thể.  Thiên Chúa đã yêu trần gian đến mức sai Con Một của Người đến cứu độ chúng ta.  Rồi Người còn yêu chúng ta đến nỗi cúi mình xuống trong mỗi Thánh lễ để dạy dỗ, nuôi nấng và bồi dưỡng chúng ta.  Cả trong Nhập Thể lẫn trong Thánh lễ, Người sai Con Một xuống như một tôi tớ khiêm nhường, tất cả chỉ là để chúng ta được tràn đầy sự sống của Người và biến đổi chúng ta thành hình ảnh Người!

         Trong ngày Thứ Năm Tuần Thánh, bạn hãy chú tâm vào chân lý này:  Chúa Giê-su yêu thương bạn rất nhiều, đến nỗi Người muốn rửa chân cho bạn.  Người chăm sóc bạn tận tình nên muốn để ý đến từng nhu cầu của bạn, ngay cả tới mức nuôi dưỡng bạn bằng Bánh hằng sống và chén Máu Thánh Người.  Đấng Cứu Độ của chúng ta dễ thương và quảng đại như thế đó!

 

         “Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã ban cho con sự sống hoàn toàn mới của Chúa!  Xin Chúa dạy con biết yêu thương và phục vụ trọn vẹn như Chúa đã làm”.