Thứ Sáu Tuần Thánh

Suy niệm Gio-an 18:1-19:42

 

Thế là đã hoàn tất.  (Gio-an 19:30)

 

         Ngày Thứ Sáu Tuần Thánh (Good Friday) là “tốt”, vì chúng ta có một Thiên Chúa tốt.  Qua bao nhiêu năm, người ta đã liên kết lại với nhau đủ hết mọi loại khẳng định để nói lên điều chính Chúa Giê-su “đã hoàn tất” hoặc đã chu toàn trong cuộc Thương Khó của Người.  Thí dụ, “Chúa Giê-su đã chịu đánh đòn, để tôi được chữa lành”, hoặc “Chúa Giê-su đã đội vòng gai để tôi được đội triều thiên công chính”, hoặc “Chúa Giê-su đã bị kết án tử hình để tôi có sự sống mới”.

         Vậy khi đọc bài Thương Khó hôm nay, chúng ta hãy suy niệm theo cách trên.  Thí dụ, chúng ta hãy xem, cũng giống như Giu-đa, chúng ta phản bội Chúa Giê-su khi chúng ta phạm tội.  Hoặc như ông Phê-rô, chúng ta có thể hành động như những kẻ không lương thiện khi chúng ta giả vờ không biết Chúa, hoặc khi chúng ta tránh né không muốn chia sẻ đức tin của mình.  Hoặc chúng ta hãy suy nghĩ xem liệu mình có giống như Phong-xi-ô Phi-la-tô hỏi “Sự thật là gì?”, không phải vì ông ta muốn biết sự thật, nhưng vì muốn bảo vệ danh tiếng của mình (Gio-an 18:38).  Hoặc chúng ta hãy nghĩ xem mình có thể giống như những quân lính đóng đinh tay chân Chúa Giê-su vào thập giá và đâm thủng cạnh sườn Người do tội lỗi chúng ta.

         Suy niệm về cuộc Thương Khó như thế có thể là một kinh nghiệm đắng cay.  Nhưng nó cũng có thể là kinh nghiệm ngọt ngào.  Thứ Sáu Tuần Thánh không chỉ là ngày khóc than, nhưng cũng là ngày để ăn mừng.  Đây chính là ngày Chúa Giê-su đã trông chờ từ lâu.  Ngày này là chính lý do tại sao Người đã đến với chúng ta trước hết!

         Trong bài thơ “The Road Not Taken” của Robert Frost, có một người đứng trước ngã ba đường và không biết phải chọn con đường nào mà đi.  Suy nghĩ về việc chọn lựa này, ông ta nói:

         Một ngả tiến vào rừng và một ngả là tôi,

         Tôi chọn con đường người ta ít đi thôi,

         Chọn lựa ấy đã tạo cho tôi hoàn toàn khác biệt.

 

         Cuộc sống có nhiều con đường khác nhau.  Con đường làm môn đệ Chúa ngày nay người ta ít đi.  Nhưng những ai theo con đường ấy sẽ gặp được những kho tàng vô giá là ơn cứu độ và sự sống đời đời.  Họ khám phá ra tình yêu vô điều kiện của Thiên Chúa.  Rồi họ được thúc giục hãy yêu thương tha nhân giống như Chúa Giê-su đã yêu thương.  Con đường này tạo nên “hoàn toàn khác biệt” trong cuộc sống chúng ta, chỉ vì Chúa Giê-su đã nói:  “Thế là hoàn tất”.

 

         “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa và tôn vinh Chúa vì Chúa đã chết trên thập giá vì con”.