Thứ Tư Tuần Thánh

Suy niệm Mát-thêu 26:14-25

 

Một người trong anh em sẽ nộp Thầy.  (Mát-thêu 26:21)

 

         Lạy Chúa Giê-su, Chúa thực sự làm cho người ta phải bối rối.  “Một người trong anh em sẽ nộp Thầy”, đúng là một trái bom!  Vâng, các môn đệ Chúa đều nhận thức có người nào đó sẽ nộp Thầy (Mát-thêu 17:22; 20:18; 26:2).  Nhưng đấy lại là một người trong số họ!  Ai có thể làm như vậy?

         Con có thể vẽ ra khung cảnh Nhóm Mười Một đang tê cứng trước điều kinh khủng kia sẽ xảy đến.  Con thấy gương mặt sợ hãi của họ quay về phía Chúa, muốn chắc chắn rằng họ sẽ không khi nào làm điều ấy:  “Thưa Ngài, chẳng lẽ con sao?” (Mát-thêu 26:22).  Ngay cả Phê-rô cũng quá kinh ngạc đến độ không muốn chấp nhận mình lại có thể yếu đuối như vậy.  Những lời phân bua đều không hiệu quả, rồi mười một tâm hồn phải đối diện với sự thật:  Có thể nào con lại phản bội Chúa?  Đúng, chính con là kẻ phản bội.

         Lạy Chúa Giê-su, Chúa thấy trước những gì xảy ra.  Giây phút sáng tỏ rồi cũng cũng qua đi.  Chẳng mấy chốc đoàn con cái bé nhỏ của Chúa trấn tĩnh lại và tuyên xưng lòng trung thành với Chúa (Mát-thêu 26:35).  Nhưng rồi họ sẽ chạy trốn.  Chúa biết rõ những con người này mà, họ đâu có lượng sức mình!  Vậy mà Chúa vẫn yêu thương họ và muốn họ kết hợp với Chúa.  Ngay lúc cuối cùng, Chúa cố gắng tin vào những gì tốt Chúa nhìn thấy nơi họ.

         Chúa nói với người môn đệ thứ mười hai, kẻ phản bội, rồi Chúa cho anh ta một cơ hội cuối để thay đổi cục diện.  Khi ấy, trước lúc phó nộp cho kẻ thù, Chúa đã trao thân mình cho các bạn hữu của Chúa:  “Anh em hãy cầm lấy mà ăn…, mà uống” (Mát-thêu 26:26,27).  Ngoài Chúa ra, có ai nghĩ ra được hành vi yêu thương này!

         Lạy Chúa Giê-su, thật là tốt khi con được ở đây và suy niệm khung cảnh này.  Ngày mai là Thứ Năm Tuần Thánh, sẽ nhắc nhở cho con biết một cách đặc biệt để con ở trong khung cảnh ấy.  Trong mỗi Thánh lễ, giống như con cũng đang tựa gối cùng với các tông đồ trong bữa Tiệc Ly.  Cũng như họ, con đã lỗi lầm và yếu đuối.  Nhưng khi con ăn Mình và uống Máu Chúa, sự sống của Chúa chảy tràn qua con và làm cho con nên mạnh mẽ.  Rồi khi không nhìn vào tội lỗi con và những giới hạn của con, nhưng nhìn vào quyền năng Chúa đang hoạt động trong con, con mạnh dạn dâng lên lời kinh mà nhiều tín hữu Công Giáo Đông Phương đọc trước khi rước lễ:  “Con sẽ không phản bội Chúa bằng một cái hôn như Giu-đa đã làm, nhưng như người trộm lành thống hối, cho nên con công khai tuyên xưng Chúa:  Lạy Chúa, xin nhớ đến con trong Nước Chúa”.

 

         “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa đã ban cho con sự sống của Chúa.  Chúa làm cho tim con nhảy mừng!”