Thứ Ba trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh

Suy niệm Gio-an 1:1-18

Ngày 31 tháng 12

 

Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành.  (Gio-an 1:3)

 

         Câu truyện kể rằng có một vị linh mục lần kia đã đến thăm căn nhà của ông Albert Einstein.  Linh mục này đã đọc một bài Einstein viết nhiều năm trước, khẳng định rằng ông tin là phải có một trật tự và một kế hoạch dành cho vũ trụ.  Linh mục muốn hỏi ông về vấn đề này, nhưng Einstein lại muốn hỏi linh mục về Thánh lễ.  Linh mục đã giải thích việc biến đổi bản thể khi bánh và rượu trở nên Mình Máu Chúa Ki-tô.  Ngài bảo việc biến đổi bản thể ấy cũng tương tự như lý thuyết của Einstein về chất liệu được biến đổi thành năng lượng.  Einstein trả lời:  “Vậy thì điều này có nghĩa là Đức Ki-tô là vô biên và vô hạn”.

         Không rõ ông Einstein có trở lại làm Ki-tô hữu không, nhưng có lẽ ông sẽ trở lại nếu ông suy niệm bài đọc Tin Mừng hôm nay.  Vì thánh Gio-an bảo chúng ta rằng không những Thiên Chúa vô hạn và vĩnh cửu, mà Người còn hằng sống nữa.  Người không phải là một sức mạnh đo lường được, nhưng là một Thiên Chúa của tình yêu.  Người đã sai Con của Người là Chúa Giê-su, Lời ban sự sống, đến cứu độ chúng ta để chúng ta được sống như con cái Thiên Chúa.  Trong Chúa Giê-su, cuộc sống chúng ta mới có ý nghĩa và mục đích.  Trong Người, chúng ta mới có thể biết mình từ đâu tới và sẽ đi về đâu.  Trong Người, cả vũ trụ này mới có ý nghĩa!

         Albert Einstein đã dành cả một đời để cố gắng hiểu thời gian và không gian là gì.  Chúng ta đã từ đâu tới?  Chúng ta đang đi về đâu?  Làm sao liên kết tất cả những điều này lại được?  Đây là những câu hỏi tuyệt vời đối với một nhà vật lý học.  Nhưng đó cũng là những câu hỏi hoàn hảo dành cho chúng ta để suy nghĩ mỗi ngày khi chúng ta ngồi cầu nguyện trước mặt Chúa hoặc khi chầu Thánh Thể.

         Nhất là hôm nay, ngày cuối năm, bạn hãy đặt mình trong sự hiện diện của Ngôi Lời vô hạn, vĩnh cửu và hằng hiện diện.  Bạn hãy để Người cho bạn biết bạn là ai, bạn từ đâu tới và quan trọng nhất, đó là Người muốn dẫn bạn đi đâu.  Bạn hãy tin rằng Thiên Chúa, Đấng hằng có trước mọi thời gian và là chính tác giả của thời gian, đã cứu chuộc quá khứ của bạn.  Người đã nắm trong tay tương lai của bạn.  Và Người đang đi với bạn từng bước một trên con đường.  Vậy bạn hãy phó thác mình cho Người.  Bạn hãy tín thác Người và để Người thở sự sống đời đời vào tâm hồn bạn.

 

         “Lạy Chúa, hôm nay con dâng cho Chúa sự sống con, mọi kế hoạch và giấc mơ của con.  Xin Chúa hãy đến và ngự trị tâm hồn con, lạy Chúa, xin dẫn dắt mọi đường nẻo con đi trong năm tới này”.