Thứ Hai trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh

Suy niệm Lu-ca 2:36-40

Ngày 30 tháng 12

 

Bà nói về Hài Nhi cho hết thảy những ai đang mong chờ ngày Thiên Chúa cứu chuộc Giê-ru-sa-lem.  (Lu-ca 2:38)

 

         Có bao giờ bạn nhìn chung quanh khi dự Thánh lễ và nhận thấy dân chúng tuy tuổi tác khác biệt nhau, nhưng lại cùng nhau thờ phượng không?  Phải, khả năng Giáo Hội đến với người già cũng như người trẻ đã có từ lâu trước thời chúng ta rồi.  Đúng vậy, các bài đọc hôm nay cho chúng ta thấy ngay từ đầu Chúa Giê-su đã kêu gọi mọi thế hệ họp nhau lại và Người xin họ hãy phục vụ lẫn nhau.

         Ở đây bà An-na đã tám mươi tư tuổi, quá cả tuổi bà mong được sống, nhưng bà vẫn tiếp tục hành động và linh hoạt.  Bà nhìn thấy Mẹ Ma-ri-a và thánh Giu-se bước vào sân Đền Thờ đem theo Hài Nhi, và thế là lập tức ba thế hệ gặp gỡ nhau.  Làm sao bà biết được Chúa Giê-su là Đấng Mê-si-a?  Là vì trái tim bà đã biết lắng nghe tiếng nói của trái tim Thiên Chúa.  Bà “đêm ngày thờ phượng Thiên Chúa” trong Đền Thờ (Lu-ca 2:37).  Và như thế bà có thể nhìn thẳng vào Mẹ Ma-ri-a và thánh Giu-se để công bố mục đích hài nhi này sinh ra là để làm gì.

         Vì tất cả cuộc đời của bà An-na đã dành cho việc thờ phượng Thiên, nên bà đã mở tinh thần ra cho Chúa và cho sự mặc khải của Người.  Rồi bà vẫn tiếp tục đón nhận những thông đạt của Chúa, nên điều này giúp bà mở lời khích lệ và nói tiên tri cho Mẹ Ma-ri-a và thánh Giu-se cũng như cho những người chung quanh.

         Bạn sẽ làm như thế nào trong lãnh vực ngợi khen và thờ phượng Chúa?  Bạn không cần phải cả đời sống trong nhà thờ.  Nhưng bạn cần cố gắng làm cho việc cầu nguyện hằng ngày trở thành điều căn bản để thờ phượng Chúa.  Khi bạn hướng lòng về Chúa và lòng nhân lành cũng như ơn cứu độ của Người, bạn sẽ bắt đầu cảm nghiệm được niềm vui.  Bạn sẽ thấy mình mở lòng hơn để đón nhận lời Chúa  và sẵn sàng tin tưởng vào kế hoạch của Người hơn.

         Bạn hãy nhớ lại mọi điều tốt lành Chúa đã làm trong thế giới này cũng như trong cuộc đời bạn.  Bạn hãy cảm tạ và ngợi khen Người vì tình yêu và đức trung tín của Người.  Bạn thử tưởng tượng Người đang ngồi trên ngai, chung quanh là các thiên thần và các thánh.  Bạn hãy nâng lòng lên với Chúa, rồi bạn sẽ thấy viễn tượng của bạn thay đổi.  Cũng như bà An-na, bạn sẽ trở thành sự hiện diện mang tính cách ngôn sứ đối với những người chung quanh.  Bạn sẽ tìm thấy những lời đích đáng để nói với họ, bất kể tuổi tác hay hoàn cảnh của họ thế nào.  Tất cả chỉ vì bạn đã trở thành một kẻ thờ phượng Thiên Chúa!

 

         “Lạy Chúa, xin dạy con biết rao truyền đức trung tín của Chúa cho mọi thế hệ”.