Thứ Năm, ngày 2 tháng 1      

Suy niệm 1 Gio-an 2:22-28

 

Nếu điều anh em đã nghe từ lúc khởi đầu ở lại trong anh em, thì chính anh em sẽ ở lại trong Chúa Con và Chúa Cha.  (1 Gio-an 2:24)

 

         Khi một kiến trúc sư vẽ họa đồ cho một ngôi nhà mới, họ phải tính toán xem nền nhà cần phải đào sâu bao nhiêu, dựa trên sức nặng cái nền ấy phải chịu.  Vậy đây là một câu hỏi:  bạn có cảm thấy nền móng của bạn chịu nổi sức nặng do những thử thách bạn đang phải đối phó không?  Nếu nền móng của bạn là chính Chúa Giê-su thì câu trả lời là chắc chắn chịu nổi rồi!

         Trong bài đọc Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy thánh Gio-an Tẩy Giả đã có một nền móng thật sâu xa.  Mạnh dạn nói lên để chống lại tội lỗi và bất công trong thời ngài, Gio-an đã không nao núng chút nào khi các nhà lãnh đạo tôn giáo Ít-ra-en đến chất vấn ngài.  Trong cách nói thẳng thắn phát xuất từ lòng khiêm nhường, Gio-an trả lời giản dị “Tôi không phải” khi họ hỏi ngài có phải là Đấng Mê-si-a, hoặc Ê-li-a hay một vị “ngôn sứ” mà ông Mô-sê đã tiên báo (Gio-an 1:20,21).  Không khoa trương, cũng chẳng tự bênh vực, ngài chỉ cho họ biết “Đấng tôi không đáng cởi quai dép cho Người” (1:27).

         Điều này tưởng như là một cuộc trao đổi đơn giản, nhưng mấy lời này lại cho thấy Gio-an rất minh bạch về ơn gọi của ngài.  Những lời ấy đã cho thấy nền móng của ngài, tức lòng tin vào Thiên Chúa và sứ mệnh ngài đã lãnh nhận, thật là vững chắc, sâu xa, còn hơn cả khả năng cần thiết để nâng đỡ ngài nữa.

         Làm sao chúng ta cũng có thể xây dựng được một nền móng như thế?  Bằng cách đem vào tâm hồn những lời trong bài đọc thứ nhất hôm nay, những lời ở đầu bài suy niệm này.  Chúng ta có thể “ở lại” trong Chúa Ki-tô, không bị lay chuyển và vẫn vững lòng, nếu chúng ta muốn xây dựng cuộc sống chúng ta trên những chân lý Tin Mừng.  “Lạy Chúa Giê-su, Chúa là Đấng Mê-si-a.  Chúa đã chết vì mọi tội lỗi và Chúa đã sống lại.  Chúa yêu thương con với tình yêu vĩnh cửu.  Chúa đã chuộc tội con và cho con được đầy tràn Thánh Thần Chúa.  Lạy Chúa, con thuộc về Chúa!”

         Bạn hãy nắm vững lấy những chân lý này.  Hãy tuyên xưng chúng khi bạn cầu nguyện mỗi ngày.  Rồi khi bị thử thách, bạn sẽ đứng vững.  Khi chiến đấu hoặc khó khăn xảy đến, bạn sẽ có thể nương tựa vào Chúa.  Khi Xa-tan cố tiêu diệt lòng tin của bạn vào tình yêu Thiên Chúa, bạn sẽ không bị nó đánh lừa.  Cũng như thánh Gio-an Tẩy Giả, bạn sẽ có thể đứng vững trong tin tưởng, xác tín và niềm vui!

 

         “Lạy Chúa Giê-su, xin dạy con biết nắm vững những chân lý Chúa đã trồng cấy vào tâm hồn con.  Xin Chúa giúp con mở lòng đón nhận thêm sự sống của Chúa”.