Thứ Sáu, ngày 3 tháng 1

Suy niệm Gio-an 1:29-34

 

Tôi đã thấy Thần Khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên Người.  (Gio-an 1:32)

 

         Một tổng thống mới.  Một hoàng tử hay công chúa mới sinh.  Những con tin được trả tự do.  Những biến cố thực sự ý nghĩa trở thành đầu đề cho các tờ báo và các buổi đọc tin tức trên truyền hình buổi tối.  Cho nên không lạ gì khi cả bốn sách Tin Mừng đều đồng loạt kể lại việc Chúa Thánh Thần hiện xuống khi Chúa Giê-su chịu phép rửa!  Không phải đây chỉ là một biến cố quan trọng nhất trong cuộc đời Chúa Giê-su, nhưng còn là một trong những biến cố đã khai mở kế hoạch của Thiên Chúa dành cho tạo vật của Người.  Tóm lại, nếu Chúa Giê-su cần có Thánh Thần để hoàn thành sứ mệnh của Người, thì chúng ta lại càng cần đến Thánh Thần hơn, để Người giúp chúng ta sống đời Ki-tô hữu đích thực!

         Theo cách riêng của mình, mỗi thánh sử Tin Mừng cho chúng ta thấy tầng trời đã mở ra và Thánh Thần đã xuống trên Chúa Giê-su khi Người chịu phép rửa.  Rồi toàn bộ sách Tin Mừng tiếp tục nói cho chúng ta biết tầng trời vẫn còn mở ra cho tới ngày hôm nay.  Bạn hãy suy nghĩ về điều này.  Không có gì ngăn cách giữa trời với đất cả!  Không gì khiến chúng ta không thể nghe tiếng Chúa Cha phán dạy!  Chúng ta có thể biết Chúa, nghe tiếng Người trong tâm hồn và cảm nghiệm được sức mạnh của Thánh Thần trong chúng ta.

         Còn một chân lý nữa không kém phần tuyệt diệu đằng sau việc Chúa chịu phép rửa:  trời đã xuống với đất!  Chúa Giê-su dạy chúng ta cầu nguyện “xin cho nước Cha trị đến”, nhưng Người cũng bảo chúng ta:  “Nước Thiên Chúa đang ở giữa anh em” (Lu-ca 17:21).  Mặc dù Nước ấy chưa hoàn thành, nhưng nó đang ở đây, và chúng ta là các đại sứ của vương quốc ấy.  Được đầy tràn Thánh Thần, chúng ta có thể mang thực tại Nước Trời đến với các gia đình, văn phòng, trường học… Chúng ta có thể đem hương vị của Nước Trời đến với các nhà tù, bệnh viện và những nhà trọ dành cho người vô gia cư.  Chúng ta có thể trở thành máng chuyển Thánh Thần tại những quán cà phê, tiệm sách, siêu thị và cả những nơi đang kẹt xe nữa.  Vì chúng ta có Thánh Thần nên những người chung quanh sẽ có thể biết được Nước Trời giống như điều gì.

         Chúa Giê-su đã chịu phép rửa để Thánh Thần có thể hoạt động.  Người đã chịu phép rửa để Tin Mừng không chỉ là những lời chúng ta nghe trong Thánh lễ hoặc đọc trong sách Kinh Thánh, nhưng trong sức mạnh và Thánh Thần của Người.  Bạn, phải, chính bạn, phải là một đầu đề trên thế giới!  Đời sống của bạn sẽ thành một câu chuyện để mọi người hăng say đọc.  Tất cả chỉ vì trời đã xuống gặp đất.

 

         “Lạy Chúa Thánh Thần, xin xuống tràn đầy trong con!  Xin Chúa dạy con biết đem đời sống của Chúa Ki-tô và thực tại Nước Trời đến mọi nơi con tới hôm nay”.