Thứ Tư, ngày 1 tháng 1

Suy niệm Lu-ca 2:16-21

Lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa

 

Còn bà Ma-ri-a thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy… trong lòng.  (Lu-ca 2:19)

 

         Đây là cách thức những phát minh hình thành như thế nào.  Mọi phát minh ban đầu chỉ là những ý tưởng, nhưng những ý tưởng này chỉ trở thành sự thực khi có ai đó nói đồng ý và bắt đầu thực hiện chúng.  Trải qua thử thách và lầm lẫn, quyết tâm và tin tưởng, Johannes Gutenberg đã phát minh ra máy in, Alexander Graham Bell đã phát minh ra điện thoại và Lawrence Roberts đã khai triển ngành Internet.

         Mỗi phát minh trên đều giúp chúng ta làm một bước nhảy vọt để có thể thông tin, nhưng tất cả những phát minh ấy chỉ là bóng mờ khi so sánh với lời đồng ý của một thiếu nữ tại Na-da-rét đã trả lời sứ thần hai ngàn năn trước.  Câu trả lời đơn giản của cô đã thay đổi các kênh thông tin dành cho mọi người đến muôn đời!

         Có lẽ chính Mẹ Ma-ri-a đã không biết vào lúc ấy câu trả lời của Mẹ lại ảnh hưởng đến sự thông đạt giữa trời với đất lại sâu xa như vậy.  Lại nữa, Mẹ đã hết lòng và hết linh hồn đối với những gì có thể xảy ra mà sứ thần đã đặt trước mặt Mẹ.  Nhờ đức tin và can đảm của Mẹ, Chúa Giê-su, hình ảnh của Thiên Chúa vô hình, đã trở thành người phàm.

         Không vướng mắc vết nhơ tội nguyên tổ, Mẹ Ma-ri-a là một người luôn thông đạt rõ ràng và hoàn hảo với Thiên Chúa.  Không tội lỗi nào làm u tối trí tưởng tượng của Mẹ.  Không bóng đêm nào làm mờ được ký ức của Mẹ.  Không cay đắng nào hại độc được việc cầu nguyện của Mẹ.  Khi được mời gọi hãy giúp cho ơn lành của Thiên Chúa được thể hiện cho mọi người thì Mẹ đã nhận lời.  Mẹ chấp nhận liều lĩnh, công việc và sự mất mát chắc chắn sẽ xảy đến.  Và Mẹ đã làm như vậy để tất cả chúng ta có thể nghe được tiếng Chúa, biết được tình yêu của Người trong tâm hồn chúng ta và một ngày nào đó sẽ được kết hiệp với Người muôn đời.

         Nhờ câu trả lời của Mẹ Ma-ri-a, giờ đây bạn có đường giây trực tiếp liên lạc với Chúa.  Ân sủng của Chúa có thể đến một cách chưa từng thấy trước đây.  Lời của Chúa có thể dạy dỗ bạn, đức khôn ngoan của Người có thể dẫn dắt bạn và lòng thương xót của Người có thể thanh tẩy bạn.  Tất cả là nhờ Mẹ Ma-ri-a đã chấp nhận ý tưởng cứu độ của Thiên Chúa, đã thưa xin vâng đối với ý tưởng ấy và đã tận hiến đời mình cho ý tưởng ấy.

 

         “Lạy Mẹ Ma-ri-a, con cám ơn Mẹ đã yêu mến và dấn thân cho Chúa.  Xin Mẹ đừng khi nào ngừng cầu nguyện cho chúng con!”