Thứ Hai tuần I mùa Vọng

Suy niệm Mát-thêu 8:5-11

 

Xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh.  (Mát-thêu 8:8)

 

         Không mấy khi có ai hoặc điều gì có thể ngăn cản được Chúa Giê-su.  Vậy mà viên sĩ quan này đã làm được việc ấy.  Chúa Giê-su rất ngạc nhiên và có ấn tượng tốt đối với ông ấy, nên Người đã tuyên bố chưa hề thấy ai có đức tin lớn như vậy, thậm chí cả nơi những người Ít-ra-en nữa!  Hết thảy chúng ta đều rõ câu chuyện kết thúc như thế nào rồi:  người đầy tớ của viên sĩ quan đã được chữa lành vào ngay giờ ấy.

         Điều sau đây khó mà tin được, nhưng là thực:  Chúa Giê-su rất vui mừng khi chúng ta tuyên xưng đức tin vào Người.  Việc này làm cho Người nở nụ cười và đầy niềm vui.  Vậy mùa Vọng này, chúng ta hãy để cho tâm hồn chúng ta kêu lên lời “Lạy Thầy, con không đáng Thầy ngự đến nhà con, nhưng xin Thầy chỉ nói một lời thì… được khỏi bệnh”.  Bạn hãy tin Người là Thiên Chúa nhân lành.  Bạn hãy tin tưởng Người sẽ chăm sóc bạn.  Bạn hãy phó thác cho Người mọi nhu cầu của bạn và của những người thân.  Bạn hãy biết rằng lúc bạn nói lên lời cầu nguyện này thì Người đã bắt đầu đáp lại rồi.

         Bạn hãy chắc chắn nhớ rằng việc đáp trả của Thiên Chúa có thể không hoàn toàn giống như điều bạn mong đợi.  Cũng có thể không đúng lúc như bạn muốn.  Nhưng chắc chắn là nó sẽ tới và đó là nền móng để bạn xây dựng đức tin của mình.  Bạn cứ công bố:  “Lạy Chúa, con biết Chúa đã nhận lời con cầu nguyện.  Con biết Chúa yêu thương con.  Con biết Chúa yêu thương kẻ mà con muốn cầu nguyện cho họ.  Giờ đây con phó thác trong tay Chúa.  Con tin Chúa sẽ làm những gì Chúa biết là tốt nhất cho chúng con”.

         Làm sao bạn có thể nói là Chúa đang nhận lời?  Trước hết bạn cảm thấy một ý thức bình an tăng thêm khi bạn tiếp tục cầu nguyện, một sự tin tưởng nội tâm là Chúa đang làm chủ tình huống.  Có thể bạn cũng thấy được một sự khôn ngoan mới và ơn soi đường dẫn lối giúp bạn làm cho tình huống tốt đẹp hơn.  Cuối cùng bạn hãy mở mắt nhận ra những dấu chỉ của việc chữa lành và phục hồi.  Nếu bạn đang cầu nguyện cho một mối tương quan bị đổ vỡ, hãy tìm một cơ hội thuận lợi để bạn có thể bước vào.  Nếu bạn đang chờ đợi một sự chữa lành thể xác, hãy trông đợi sự tiến triển.

         Bạn cứ tiếp tục tuyên xưng đức tin và hãy quan sát xem những điều kỳ diệu của Chúa khai mở dần dần.

 

         “Lạy Chúa, con không xứng đáng được tiếp đón Chúa vào nhà con;  chỉ xin Chúa nói một lời, thì con tin rằng con sẽ được thấy sự chữa lành Chúa đã dành sẵn cho con”.