Thứ Sáu tuần I mùa Vọng      

Suy niệm I-sai-a 29:17-24

 

Những người tâm trí lầm lạc sẽ có được sự hiểu biết.  (I-sai-a 29:24)

 

         Mô tả thời đại Đấng Mê-si-a đã được trông đợi từ lâu, ngôn sứ I-sai-a trình bày những lời hứa tuyệt vời và điều sẽ xảy ra khi Thiên Chúa đem lại ơn cứu chuộc.  Kẻ điếc sẽ nghe được, người mù sẽ nhìn thấy, người nghèo sẽ vui mừng, các bạo chúa sẽ bị lật đổ.  Ngay đến cảnh quan trời đất cũng thay đổi!

         Nhưng giữa những lời hứa vĩ đại ấy là một lời hứa mang tính cá biệt hơn có thể liên hệ tới mỗi người chúng ta hôm nay:  đó là ơn hiểu biết.  Thực sự đây là một hồng ân!  Hết thảy chúng ta đều biết “tâm trí lầm lạc” và “dùng lời nói làm cho người ta bị kết tội” là những điều dễ mắc phạm (I-sai-a 29:24,21).  Những lối xét đoán như vậy đều “chà đạp lên” người khác và khinh dể người khác.  Rồi làm như vậy là họ chống lại sự hiểu biết.

Trái lại, hiểu biết là “đứng ở dưới” (under+stand) người khác.  Hiểu biết là sẵn sàng nâng đỡ người khác và thực sự kính trọng họ.  Mọi người đều xứng đáng được đối xử như vậy, nghĩa là với sự hiểu biết và tôn trọng, vì mọi người đều được dựng nên theo hình ảnh Chúa.  Có thể khó nhận ra hình ảnh Chúa nơi một số người, nhưng nếu chúng ta xin Chúa mở mắt chúng ta, chúng ta sẽ có thể nhận ra những dấu vết bàn tay tạo dựng của Chúa ngay nơi những người khó tính nhất giữa chúng ta.  Rồi khi nhìn họ dưới ánh mới như vậy, chúng ta sẽ hiểu họ hơn một chút.

Chúa Giê-su cho thấy việc hiểu biết này trong bài Tin Mừng hôm nay, khi Người chữa lành hai người mù.  Người chờ đợi cho đến khi họ vào nhà với Người.  Rồi Người nói riêng với họ và nhìn nhận lòng tin của họ.  Sau đó, khi đã tới mức độ riêng tư với họ, Người mới đề cập đến nhu cầu được chữa lành của họ.

Hôm nay bạn hãy xin Chúa cho bạn thấy một người nào đó đang cần đến sự hiểu biết của bạn.  Khi cầu nguyện, bạn hãy dành chút thời giờ để tìm ra điều gì đó đáng ngưỡng mộ hoặc đáng tôn trọng nơi người ấy.  Sự hiểu biết sâu xa này có thể làm thay đổi cách nhìn của bạn hoặc còn sẵn sàng giúp đỡ người ấy nữa.

Có lẽ tất cả những gì Chúa Giê-su muốn nơi bạn là hãy có đôi tai biết lắng nghe và một trái tim biết cảm thông.  Có lẽ thay vì “làm điều gì đó”, bạn sẽ được hướng dẫn để hỗ trợ và chỉ cần “hiện diện” với người ấy.  Hiểu biết theo cách ấy, tức là một thứ sống tình anh chị em, sẽ có thể biến đổi cả người ấy lẫn chính bạn!

 

“Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa đã hiểu biết con, đã nâng đỡ con và tôn trọng con ngay cả khi con không biết tôn trọng chính mình.  Xin Chúa giúp con hiểu biết những người anh chị em của con”.