Chúa Nhật tuần II mùa Vọng

Suy niệm Rô-ma 15:4-9

 

Vậy anh em hãy đón nhận nhau, như Đức Ki-tô đã đón nhận anh em.  (Rô-ma 15:7)

 

         Chắc chắn Chúa Giê-su rất kiên nhẫn phải không?  Ngày nọ qua ngày kia, Người chán ngán về lối cư xử lẫm lỗi của chúng ta, nhất là cách chúng ta đối xử với nhau.  Chúng ta biết Chúa Giê-su không thích nhìn thấy chúng ta lèo lái hoặc lừa dối nhau.  Nhưng Người vẫn vô cùng kiên nhẫn với chúng ta, luôn hy vọng chúng ta sẽ thay đổi và sống yêu thương đối với nhau.  Người không khi nào bỏ rơi chúng ta.  Người không khi nào bỏ cuộc vì chúng ta.

         Bạn hãy nghĩ đến thánh Phê-rô đã cố gắng thuyết phục Chúa Giê-su đừng nhận lấy thập giá.  Hoặc nghĩ đến Bữa Tiệc Ly.  Chúa Giê-su sắp bị bắt và chịu chết, nhưng Người đã nghe được gì?  Các tông đồ hỏi Người đi đâu, rồi tranh luận coi ai là người lớn nhất trong Nước Trời.  Vậy Chúa Giê-su có thất vọng không?  Có lẽ.  Nhưng Người có mất kiên nhẫn không?  Không đâu.

         Giờ đây, nếu đó là cách Chúa Giê-su đối xử với chúng ta và nếu Chúa Giê-su muốn chúng ta thương yêu nhau như Người yêu thương chúng ta, thì chúng ta cũng phải cố gắng kiên nhẫn đối với nhau.  Chúng ta phải ráng gắn bó với nhau như Chúa Giê-su gắn bó với chúng ta.  Chúng ta phải cố gắng đón nhận nhau, chỉ vì Chúa vẫn tiếp tục đón nhận chúng ta.

         Thánh Gia-cô-bê bảo chúng ta rằng những thử thách lớn hay nhỏ sẽ đến trong cuộc đời, và nhiều khi đến trong những mối tương quan của chúng ta.  Vậy khi gặp những thử thách này, chúng ta cần phải coi chúng vừa là những vấn đề phải giải quyết, vừa là những cơ hội giúp chúng ta lớn lên trong đức tin, nhất là khi chúng giúp chúng ta biết kiên nhẫn hơn (Gia-cô-bê 1:2-3).  Nếu coi những thử thách này như những cơ hội, chúng ta sẽ thấy mình vẫn bình an và còn vui mừng nữa, bất kể tình huống như thế nào.

         Vậy khi nào bạn gặp thử thách về đức kiên nhẫn, hãy cố gắng dừng lại một chút và thưa với Chúa:  “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa đã kiên nhẫn đối với con.  Giờ đây, xin Chúa ban cho con ơn được nên giống như Chúa”.

 

         “Lạy Chúa Giê-su, xin giúp con biết kiên nhẫn đối với người khác, như Chúa đã kiên nhẫn đối với con”.