Thứ Bảy tuần II mùa Vọng

Suy niệm Thánh Vịnh 80

 

Xin khơi dậy uy dũng của Ngài!  (Thánh Vịnh 80:3)

 

         Chỉ còn vài tuần nữa chúng ta sẽ mừng Năm Mới.  Để đánh dấu năm mới này, nhiều người chúng ta sẽ soạn ra một danh sách những điều quyết định.  Còn Giáo Hội thì đã bắt đầu năm mới từ hai tuần trước, vào Chúa Nhật thứ nhất mùa Vọng, nên lúc này có thể là thời điểm rất tốt để chúng ta làm một vài quyết định thiêng liêng.  Đúng vậy, hôm nay là cơ hội tuyệt vời để chúng ta cùng với tác giả Thánh Vịnh kêu lên rằng:  “Lạy Mục Tử nhà Ít-ra-en…, cúi xin Ngài ban cho chúng con được sống” (Thánh Vịnh 80:2,19)!

         Thực ra Chúa Giê-su đã ban cho chúng ta sự sống mới, không phải là sự sống cũ đã sa ngã nay được sửa chữa lại, mà là sự sống hoàn toàn mới trong Thánh Thần.  Người đã ban cho chúng ta sự sống chính Chúa Cha đã muốn chúng ta có ngay từ đầu, tức là sự sống được đánh dấu bằng một mối tương quan mật thiết và sống động với Người.  Đó là sự sống mang đặc tính tự do, trong sáng và cởi mở, một sự sống trong đó sự giấu ẩn, bóng tối và sợ hãi đã bị xóa tan do ánh sáng tình yêu của Chúa và sức mạnh của thập giá.  Không ai trong chúng ta đã có sự sống này cách hoàn toàn đầy đủ, cho nên chúng ta phải cố gắng làm sao có thêm nữa!

         Vậy bạn hãy tiến lên, cầu xin với Đấng đã hứa “làm cho mọi sự nên mới” (Khải Huyền 21:5).  Tình yêu, sự cảm thông, nhân ái và dịu hiền chưa có ở nơi bạn, nhưng Người có thể tạo nên những đức tính ấy trong bạn.  Niềm vui, sự bảo đảm chắc chắn của tình yêu Chúa Cha và bình an sẽ nâng đỡ bạn giữa những xáo trộn.  Đấng đã dùng Lời phán để tạo dựng muôn loài cũng có thể dùng Lời để tạo dựng trong bạn những ân huệ mà bạn chưa có.  Người đã biến đổi tính bộc trực của Phê-rô thành đức tính lãnh đạo;  tại sao Người chẳng làm cho bạn như vậy?

         Chúa Giê-su hết sức quảng đại đáp lại lời cầu xin cho được sự sống mới.  Người đã ban cho chúng ta một thần khí mới, một bản tính nhân loại mới, một cuộc tái sinh và một trái tim mới.  Sự sống mới của Người bao gồm sự phát triển mới, một giáo lý mới và một lệnh truyền mới, tất cả được bảo đảm trong một giao ước mới.  Người đổ rượu mới vào trong tâm hồn chúng ta, đặt một bài ca mới trên môi miệng chúng ta và còn giúp chúng ta có thể ca tụng Người bằng những ngôn ngữ mới.  Phải, vị Mục Tử nhà Ít-ra-en đã lắng nghe!

         Vậy hôm nay bạn hãy dừng lại và xét xem những gì Chúa đã đổi mới trong đời sống bạn, những gì còn cần phải đổi mới, hoặc những gì bạn hy vọng Người sẽ đổi mới.  Và bạn cứ cầu xin Người!

 

         “Lạy Chúa Giê-su, xin ban thêm cho con sự sống mới của Chúa.  Xin Chúa hãy khơi dậy uy dũng của Chúa, lạy Chúa, và làm cho chúng con được đổi mới”.