Thứ Hai tuần II mùa Vọng

Suy niệm Lu-ca 1:26-38

Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

 

Xin Người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói.  (Lu-ca 1:38)

 

         Bạn hãy tưởng tượng ra khung cảnh bài Tin Mừng:  một thiếu nữ trinh trong đứng trước một sự chọn lựa do Thiên Chúa đề ra.  Cô sẽ vâng lời hay chọn làm theo ý riêng mình?  Trong vẻ đẹp ban đầu của vườn Địa đàng, bà E-và đã chọn không tuân phục Chúa, và đi theo sự chọn lựa ấy, nên tội lỗi đã nhập vào trần gian.  Còn tại Na-da-rét, Đức Ma-ri-a đã chọn vâng lời.  Cùng với lời thưa “xin vâng” trước mặt Chúa, Mẹ đã trở nên bà E-và Mới và bắt đầu xóa bỏ đi sự bất tuân của E-và Cũ, làm nảy sinh ân sủng và cứu độ của Thiên Chúa.  Lời thưa xin vâng của Mẹ đã lật ngược lại lời từ chối của bà E-và.

         Chọn lựa.  Mỗi người chúng ta đều có vô số chọn lựa trong một ngày sống.  Những chọn lựa ấy có thể đưa ân sủng vào thế giới, hoặc cũng có thể mang lại bất hòa.  Dĩ nhiên chúng ta không được đặc ân sinh ra mà không mắc tội tổ tông như Mẹ Ma-ri-a.  Nhưng chúng ta lại được chuộc tội!  Khi lãnh nhận bí tích rửa tội, chúng ta đã được sạch khỏi tội tổ tông.  Nhờ Chúa Ki-tô, chúng ta cũng được chúc phúc với “muôn vàn ơn phúc của Thánh Thần” (Ê-phê-xô 1:3).  Như thế, hết thảy chúng ta đều có được những khả năng cần thiết để làm việc chọn lựa đúng.

         Giống như Mẹ Ma-ri-a đã chọn lựa đúng, chúng ta cũng có thể làm như thế.  Mỗi lần chọn thưa xin vâng hay từ chối, chúng ta có thể đem ân sủng vào cuộc sống mình và cuộc sống người khác, hoặc chúng ta cũng có thể để cho tội lỗi làm tổn thương chúng ta.  Chúng ta sẽ lỗi lầm và đôi khi từ chối chứ?  Phải.  Nhưng đó không có nghĩa là chúng ta phải buông xuôi!  Nếu chúng ta nói lời từ chối, hoặc thậm chí nếu chúng ta không thấy được chọn lựa là việc trước hết phải làm, thì chúng ta vẫn có thể nhận được sự tha thứ và chữa lành của Chúa.  Chúa luôn ban cho chúng ta một cơ hội khác.  Rồi mỗi khi chúng ta thưa xin vâng với Chúa, Thánh Thần của Người sẽ làm cho chúng ta được mạnh mẽ hơn để chọn lựa lần tới.  Rồi lần tới.  Rồi lần tới.

         Có lẽ vị “sứ thần” đưa ra cho bạn một chọn lựa hôm nay sẽ đến dưới hình dạng một người bạn cùng sở làm hoặc một đứa con xin bạn giúp đỡ đang lúc bạn rất bận rộn.  Cũng có thể sứ thần là một người nghèo hoặc một người láng giềng bất đồng với bạn.  Vậy bạn hãy nhận ra sự lựa chọn phải làm:  bạn có thưa xin vâng với Chúa và sẵn sàng hy sinh cho người này không?  Bạn có trở thành một người đem ân sủng đến cho người ấy không?

 

         “Lạy Cha trên trời, Cha đã chọn con và cho con được đầy tràn ân sủng Cha.  Xin Cha giúp con thưa xin vâng với Cha và xin Cha thực hiện sự thay đổi trong thế giới chung quanh con”.