Thứ Tư tuần II mùa Vọng

Suy niệm Mát-thêu 11:28-30

 

Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi.  (Mát-thêu 11:28)

 

         Khi suy niệm bài Tin Mừng hôm nay, bạn hãy tưởng tượng như Chúa Giê-su đang đứng trước mặt bạn với cánh tay giang rộng, mời bạn bước vào vòng tay của Người.  Mắt Người đầy sự cảm thông khi Người nói:  “Thầy vẫn luôn yêu thương con.  Không khi nào Thầy ngừng nghĩ đến con.  Con có cho là Thầy chối bỏ con không?  Không bao giờ!  Trái lại, Thầy gọi con.  Hãy đến với Thầy.

         “Hãy đến, hỡi con là người đang ẩn núp trong bóng tối của sự hổ thẹn, hãy để ánh sáng của Thầy chiếu tỏa vào bóng tối của con.

         “Hãy đến, hỡi con là người đang đi tìm những thành công ở đời và phải thất vọng, bởi vì chỉ trong Thầy linh hồn con mới được nghỉ ngơi.

         “Hãy đến, hỡi con là người đang đau yếu, hãy để Thầy làm cho đau khổ của con được dịu bớt.

         “Hãy đến, hỡi con là nạn nhân của bạo lực, Thầy sẽ che chở con và cho con được bình an.

         “Hãy đến, hỡi chúng con là những người đang trục trặc trong hôn nhân, Thầy sẽ làm cho tình yêu của chúng con được mạnh mẽ nhờ tình yêu của Thầy.

         “Hãy đến, hỡi chúng con là những người đang bị chối bỏ, Thầy sẽ đón nhận chúng con vô điều kiện.

         “Hãy đến, hỡi chúng con là những người mất niềm hy vọng vào lòng thương xót của Thầy, Thầy sẽ ban cho chúng con tràn đầy tha thứ.

         “Phải, hãy đến với Thầy.  Hãy mở tâm hồn ra cho Thầy bất cứ lúc nào, giờ nào.  Thầy thích có những lúc chúng ta dành thì giờ ở với nhau và khi chúng con tin tưởng nơi Thầy.

         “Hãy đến với Thầy, vì Thầy là đức Khôn ngoan đích thực.  Thầy muốn lấy lời của Thầy mà dạy dỗ chúng con.  Chúng con hãy mở Kinh Thánh ra và để Thầy nói với chúng con.  Hãy vui ở trong tình yêu Thầy dành cho chúng con và cho toàn thế giới!

         “Hãy đến với Thầy, vì Thầy là lòng Thương xót Nhập Thể.  Hãy để Thầy thanh tẩy chúng con trong bí tích Hòa giải.  Hãy bỏ gánh nặng của chúng con xuống.  Thầy đã đợi lâu lắm rồi.

         “Hãy đến với Thầy, vì Thầy là Bánh ban sự sống.  Hãy để Thầy nuôi dưỡng chúng con trong tiệc Thánh Thể.  Đừng sợ hãi đến lãnh nhận Thầy, Đấng Cứu độ của chúng con, và Thầy sẽ ban cho chúng con tất cả những gì Thầy có:  mình, máu, linh hồn và thiên tính của Thầy.

         “Hãy đến và mang lấy ách của Thầy.  Hãy học với Thầy, vì Thầy dịu dàng và khiêm nhượng trong lòng, và chúng con sẽ tìm được sự nghỉ ngơi cho linh hồn”.

 

         “Lạy Chúa Giê-su, con ngưỡng mộ tình yêu của Chúa.  Lạy Chúa, này con đây!”