Thứ Ba tuần III mùa Vọng

Suy niệm Mát-thêu 1:1-17

Ngày 17 tháng 12

 

Đây là gia phả Đức Giê-su Ki-tô.  (Mát-thêu 1:1)

 

         Tìm hiểu về gia phả của gia đình bạn đã trở thành công việc rất quen thuộc trong những năm vừa qua.  Bạn cứ vào một trang mạng sẵn sàng giúp chúng ta khám phá về tổ tiên chúng ta.  Nhưng bạn có biết rằng quan tâm đến lịch sử gia đình là một trào lưu rất mạnh tại Ít-ra-en ngày xưa không?  Đó là một phần lý do tại sao Kinh Thánh đầy những danh sách các bậc cha mẹ đã sinh ra con cái cháu chắt và cứ thế tiếp tục.

         Những gia phả này có thể đơn điệu đối với chúng ta, nhưng mỗi gia phả đều kể lại câu chuyện về quyền năng và ân sủng Thiên Chúa, tuy nhiên không có gia phả nào kể lại một cách oai hùng như gia phả Chúa Giê-su!  Ở đây chỉ trong một ít câu, chúng ta đã thấy lập đi lập lại tình trạng tội lỗi của nhân loại và ơn cứu chuộc của Thiên Chúa.

         Chúng ta thấy tổ phụ Giu-đa với lối sống giả hình của ông đã làm tổn thương danh dự của gia đình (Sáng Thế 38:1-30).  Chúng ta thấy cô gái điếm Ra-kháp, với lòng can đảm và đức tin mới vào Thiên Chúa của bà đã cứu sống những thám tử của Ít-ra-en (Gio-suê 2:1-24).  Chúng ta thấy bà Rút, một phụ nữ Mô-áp đã lớn lên trong môi trường thờ các thần ngoại.  Nhưng để nói lên lòng trung thành với Thiên Chúa của Áp-ra-ham, bà đã rời bỏ gia đình và tôn giáo của bà để đi tới đất Giu-đa cùng với mẹ chồng (Rút 1:1-22).  Chúng ta thấy Vua Đa-vít, kẻ phạm tội ngoại tình và giết người, tuy nhiên nhờ lòng ăn năn thống hối đã trở nên gương mẫu cho chúng ta ngày nay (2 Sa-mu-en 11; Thánh Vịnh 51).  Cuối cùng, qua tất cả những diễn biến này, chúng ta thấy Chúa Giê-su, Đấng thánh thiện và là Đấng Mê-si-a.

         Bạn không thấy điều tuyệt vời là Thiên Chúa đã cho Con của Người một gia phả không toàn hảo như vậy hay sao?  Nhưng đó lại là nét đẹp của cách Người hành động.  Như gia phả Chúa Giê-su cho thấy, Thiên Chúa có thể làm phép lạ qua bất cứ người nào hoặc hoàn cảnh nào.  Người lấy những gì bất toàn, đổ vỡ và mang vết nhơ tội lỗi để sử dụng cho việc thể hiện ơn cứu độ.

         Vậy nếu bạn có ưu tư về gia phả của mình, hoặc cha mẹ hay con cái bạn, thì bạn hãy nhớ đến Chúa Giê-su và các tổ tiên của Người.  Bạn cứ yên tâm và biết rằng Thiên Chúa chưa viết xong lịch sử của bạn đâu.  Bạn cứ tiếp tục cầu nguyện.  Cứ tiếp tục chia sẻ đức tin.  Và đừng bao giờ nản lòng!

 

         “Lạy Cha, con ngỡ ngàng vì Chúa đã gọi con vào trong gia đình Chúa.  Con tin rằng Chúa có một kế hoạch tuyệt vời cho đời con và cho gia đình con, mặc dù con không thấy rõ được trong lúc này.  Lạy Chúa, con tín thác Chúa!”