Thứ Hai tuần III mùa Vọng

Suy niệm Mát-thêu 21:23-27

 

Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy?  (Mát-thêu 21:23)

 

         Có khi nào bạn nhìn thấy người ta mang kính râm trong khi không có nắng mặt trời chói chang chưa?  Điều ấy khiến cho bạn thắc mắc không hiểu tại sao người ta làm như vậy.  Có lẽ họ muốn nhìn được vào mắt người khác mà người này không thấy được mắt họ đang nhìn.  Hoặc có lẽ họ thấy như thế mới là “bảnh”.  Dù thế nào đi nữa, chắc chắn họ cũng không thể thấy được điều bạn đang nhìn thấy.  Vì họ chỉ thấy được một thực tại trống trơn, nên họ đánh mất đi biết bao cái đẹp trong những tạo vật Chúa dựng nên.

         Những kẻ bất hạnh này khác nào các người Pha-ri-sêu đã hỏi Chúa Giê-su:  “Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy?” (Mát-thêu 21:22).  Đơn thuần họ chỉ thấy được Thiên Chúa đang hoạt động trong Người.  Người không phải là một trong số những thầy dạy “đã có căn bản”, và Người đã nói quá nhiều về việc yêu thương người nghèo khổ.  Người đã có những chủ trương táo bạo về Thiên Chúa là Đấng đầy lòng thương xót đối với mọi người và hy vọng người ta cũng biết tha thứ cho người khác y như vậy.  Nhưng dù câu hỏi của Chúa Giê-su về phép rửa của ông Gio-an có thách đố nhóm Pha-ri-sêu, thì họ cũng chẳng chịu tin vào Người đâu!

         Nhiều khi chúng ta có thể trở nên mù quáng không nhận ra uy quyền của Chúa Giê-su và uy quyền Người đã ban cho chúng ta.  Chúng ta không nhất thiết chất vấn về quyền bính của Người.  Chúng ta chỉ không chắc chắn là Người sử dụng chúng ta để biểu lộ quyền năng của Người.  Có thể một ông “Pha-ri-sêu nội tâm” đang nói với chúng ta rằng “Hãy giữ lấy đức tin cho riêng mình thôi”, hoặc “Bạn tội lỗi quá nên không thể là một gương mẫu tốt đâu”.  Nhưng nếu chúng ta quá chú tâm đến mình hoặc những gì người khác nghĩ về chúng ta, chúng ta sẽ ngần ngại không muốn bước ra và dấn thân.

         Tuy nhiên Chúa Giê-su cần chứng từ của chúng ta.  Thế giới cần chứng từ sống động của những người ra đi “làm chứng” cho Ki-tô giáo với lòng bình an, vui mừng và tin tưởng.  Điều này có thể khó tin, là bạn cũng có thể ở trong số những người ấy.  Dĩ nhiên việc đó có thể không xảy ra lập tức, nhưng dần dần trong tương lai.

         Vậy hôm nay bạn hãy bắt đầu.  Hãy tìm một cơ hội để bạn có thể khơi dậy ý thức niềm hy vọng.  Thậm chí điều bạn chỉ có thể làm, đó là nói với một người đang trong tình huống khó khăn là bạn sẽ cầu nguyện cho họ, tức là bạn đang mở ra cánh cửa cho Chúa hành động.  Từng bước một, bạn sẽ thêm lòng tin tưởng vào ơn sủng Chúa hơn, cũng như tin vào khả năng Người sẽ thực hiện những điều kỳ diệu qua bạn.

 

         “Lạy Chúa, xin mở mắt con để con nhận ra uy quyền Chúa ban cho con là con cái Chúa:  quyền nói và hành động mạnh dạn nhân danh Chúa.  Xin Chúa ban cho con lòng can đảm để công bố chân lý và tình yêu của Chúa”.