Thứ Năm tuần III mùa Vọng

Suy niệm Lu-ca 1:5-25

Ngày 19 tháng 12

 

Em sẽ được đầy Thánh Thần ngay khi còn trong lòng mẹ.  (Luu-ca 1:15)

 

         Thực là điều hứng khởi khi nghe nói về Gio-an Tẩy Giả!  Bạn chẳng muốn được đầy tràn Thánh Thần ngay từ những ngày đầu cuộc đời hay sao?  Phải, nếu như chúng ta so sánh Gio-an với Sam-sôn trong câu chuyện bài đọc thứ nhất hôm nay, có lẽ chúng ta phải suy nghĩ lại.  Cả hai người đều là những dụng cụ Chúa Thánh Thần sử dụng, nhưng cuộc sống của họ lại dạy chúng ta những bài học khác biệt.

         Trước hết bạn hãy nhìn vào Sam-sôn.  Giống như thánh Gio-an, Sam-sôn sinh ra do một cặp vợ chồng đạo đức nhưng hiếm muộn.  Ông đã được dành riêng cho Chúa và có thể đã được Thánh Thần chúc phúc và khuấy động.  Nhưng nếu nhìn suốt cuộc đời ông, bạn sẽ thấy Sam-sôn đã sống chạy theo những phụ nữ dân ngoại, rõ ràng nhất với cô Đa-li-đa.  Rồi mặc dù ông khởi đầu cho việc giải phóng Ít-ra-en khỏi tay người Phi-li-tin, thì việc ông thiếu tự chế cũng đã đưa cả nước Ít-ra-en tới chỗ nguy hiểm (Thủ lãnh 13:5).  Cuối cùng, “được Thần Khí thúc giục”, Sam-sôn đã hành động anh hùng.  Nhưng câu chuyện của ông cho chúng ta thấy việc được Thánh Thần khuấy động cũng vẫn chưa đủ.

         Trái lại, thánh Gio-an Tẩy Giả đã được Thánh Thần đào tạo chứ không phải được thúc giục mà thôi.  Thánh Thần đã đến với ngài ngay từ khi còn trong bụng mẹ giống như ông Sam-sôn, nhưng thánh Gio-an còn đáp lại bằng cách đi vào hoang địa để Thánh Thần có thể dạy dỗ ngài.  Ngài đã chọn một môi trường ít gây chi phối hơn để người ta có thể chú tâm đến Chúa hơn.

         Và đó chính là sự khác biệt!  Thánh Gio-an có thể là một nhân vật khác thường, nhưng chứng từ của ngài thì lại rất thật.  Bởi vì ngài đã học lắng nghe Thánh Thần, nên ngài mới có thể rao giảng những lời sám hối lôi cuốn người ta trở về với Chúa.

         Càng gần đến lễ Giáng Sinh, chúng ta càng bận rộn hơn.  Có quá nhiều việc khiến chúng ta bị chi phối.  Vậy bạn đừng để cho tình trạng đó xảy ra!  Trong tuần trước lễ Giáng Sinh, bạn hãy cố gắng dành thêm thì giờ cho Chúa.  Hãy dẹp đi những chi phối trong cuộc sống và chú tâm vào Người.  Bạn hãy xin Chúa Thánh Thần hoạt động thêm để thúc giục bạn;  hãy cầu xin Người biến đổi bạn.  Rồi bạn hãy xem những hoa trái của Người là niềm vui, bình an, kiên nhẫn và từ tâm chiếu sáng từ nơi bạn trong lễ Giáng Sinh này!

 

         “Lạy Chúa Thánh Thần, con không muốn chỉ mãn nguyện với những thúc giục tùy nghi của Chúa.  Nhưng con muốn được Chúa đào tạo con và huấn luyện con, để con có thể trở thành dụng cụ của Chúa!”