Thứ Sáu tuần III mùa Vọng

Suy niệm Lu-ca 1:26-38

Ngày 20 tháng 12

 

Tôi đây là nữ tỳ của Chúa.  (Lu-ca 1:38)

 

         Giây phút này của lịch sử thật là khẩn trương.  Bạn cứ tưởng tượng xem hết mọi loài thụ tạo, kể cả các thiên thần, đều dừng lại và nín thở ngay trước khi Mẹ Ma-ri-a đáp lại lời yêu cầu của Thiên Chúa muốn Mẹ làm mẹ Chúa Giê-su.  Bạn có thể cảm nhận được sự sợ hãi, ngạc nhiên và nghi ngờ của Mẹ Ma-ri-a theo như cách diễn tả của thánh Lu-ca.  Ai?  Tôi?  Thế nào?  Nhưng Mẹ đã kiềm chế được sợ hãi và đáp lại với lòng khiêm nhường tin tưởng:  “Tôi đây là nữ tỳ của Chúa” (Lu-ca 1:38).

         Đối với Mẹ Ma-ri-a, Thiên Chúa đã dành một chỗ đứng đặc biệt cho Mẹ trong lịch sử, một sứ mệnh thực sự được chúc phúc.  Nhưng Chúa cũng dành cho bạn một sứ mệnh nữa.  Cho dù sứ mệnh của bạn có thể không quan trọng như sứ mệnh làm Mẹ Thiên Chúa, nhưng Chúa Giê-su vẫn yêu thương bạn và sứ mệnh Người trao cho bạn cũng rất quan trọng.  Người dành riêng cho bạn những kế hoạch mà Người đã phác họa ngay trước khi thời gian bắt đầu.  Bạn hãy tưởng tượng Thiên Chúa vui mừng biết mấy khi nghe bạn thưa xin vâng đối với Người.

         Ai?  Tôi?  Thế nào?

         Trong ngày sống hôm nay, bạn hãy cố gắng thưa xin vâng với Chúa theo mọi cách bạn có thể.  Bạn hãy bắt đầu thưa xin vâng từ trong tâm hồn khi Chúa bảo bạn thật quan trọng đối với Người, đặc biệt đến nỗi ngoài bạn ra không ai có thể thay thế chỗ đứng của bạn trong tim Người.

         Bạn hãy thưa xin vâng khi bạn bắt đầu ngỡ ngàng thấy Người có những kế hoạch lớn lao dành cho bạn.

         Bạn hãy thưa xin vâng trước niềm vui hoặc khó khăn Người đặt trên đường bạn đi.

         Bạn hãy thưa xin vâng nếu có ai xúc phạm bạn và sau đó bạn có cơ hội để tha thứ cho người ấy.

         Bạn hãy thưa xin vâng khi Thánh Thần thúc giục bạn hãy liên lạc với một người bạn đã mất liên hệ.

         Bạn hãy thưa xin vâng trước niềm vui Chúa đang muốn ban đầy tràn cho bạn.

         Bạn hãy tin rằng Chúa yêu thương bạn như bạn đang là bạn.  Người vui về bạn và muốn sử dụng bạn như một tác nhân để thay đổi và tha thứ trong thế giới này.  Vậy bạn hãy nắm chắc lấy niềm vui trong mùa Vọng này!  Hãy giữ lời thưa “xin vâng” trong tâm hồn bạn và trong mùa xuân sắp tới.  Rồi bạn hãy cố hết sức nới rộng niềm tin này đến mọi người bạn quen biết.  Phải, bạn được Thiên Chúa yêu thương!

 

         “Lạy Chúa, con biết con thuộc về Chúa một cách độc đáo.  Xin Chúa giúp con cảm nhận điều này trong lòng và luôn tin tưởng để thưa xin vâng trước cuộc đời và sứ mệnh Chúa đã phác họa cho con”.