Thứ Tư tuần III mùa Vọng

Suy niệm Mát-thêu 1:18-25

Ngày 18 tháng 12

 

Người ta sẽ gọi tên con trẻ là Em-ma-nu-en, nghĩa là “Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta”.  (Mát-thêu 1:23).

 

         Đối với người thời xưa, cái tên không chỉ là một chỉ định theo quy ước.  Cái tên còn nói lên chỗ đứng của một người trong vũ trụ.  Chúng ta thấy điều này ngay trong những trang đầu tiên của Kinh Thánh, khi Thiên Chúa ban cho tạo vật những cái tên như “ngày”, “đêm”, “trời”, “đất” và “biển” (Sáng thế 1:3-10).  Chúng ta cũng thấy Người bảo ông A-đam đặt tên cho mỗi sinh vật (2:19-20).

         Qua diễn tiến lịch sử, chúng ta thấy người ta đặt tên cho người, nơi chốn và cả đến những biến cố nói lên ý nghĩa và tầm quan trọng của chúng.  Trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta biết Mẹ Ma-ri-a và thánh Giu-se phải đặt tên cho hài nhi là Giê-su, “vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ” (Mát-thêu 1:21).  Hài nhi này cũng được gọi là Em-ma-nu-en, nghĩa là “Thiên Chúa ở cùng chúng ta” (1:23).

         Thật là tuyệt vời!  Trong Chúa Ki-tô, Thiên Chúa hứa ban cho chúng ta một Đấng Cứu Độ sẽ ở cùng chúng ta mọi lúc.  Nhìn vào Chúa Giê-su, chúng ta chẳng thấy gì ngoài khuôn mặt của Thiên Chúa.  Qua lời nói và những hành động của Người, chúng ta thấy được trái tim của một Chúa Cha chăm sóc chúng ta và muốn can thiệp vào mọi phương diện cuộc sống chúng ta.

         Vậy trong những ngày này khi cuộc sống xem ra chao đảo, bạn hãy nhớ rằng Thiên Chúa ở cùng bạn để giúp đỡ bạn.  Khi bạn đạt được một thành quả trong cuộc sống, hãy nhớ là Người đang ở cùng bạn để ăn mừng với bạn.  Rồi khi mọi sự đều suông sẻ, bạn hãy nhớ Chúa đang ở với bạn để dẫn dắt và che chở bạn.

         Nhưng đã lần nào bạn cảm thấy Chúa không ở với bạn chưa?  Bây giờ bạn hãy cố nhớ lại lần ấy xem.  Bạn hãy trở về với ký ức của bạn và mời Chúa Giê-su bước vào tình huống ấy.  Bạn hãy tưởng tượng như Chúa Giê-su đang đứng bên cạnh bạn, tuy bạn không nhìn thấy được Người, nhưng Người đang nhìn bạn với lòng thương yêu và cảm thông.  Bạn hãy tưởng tượng bạn đang nhìn vào gương mặt của Người.  Hãy hình dung Người đang đặt tay trên vai bạn, an ủi bạn.  Bạn hãy xin Người chữa lành ký ức ấy và ban cho bạn một cái nhìn mới về tình huống đau buồn ấy.  Bạn hãy chú ý lắng nghe những gì Chúa muốn nói với bạn.

         Chúa Giê-su là Em-ma-nu-en đang ở với bạn và Người thực sự muốn giúp đỡ bạn!  Bạn thật quan trọng đối với Người.  Tên của bạn đã được viết trong sách hằng sống của Người.  Vậy trong tuần này trước lễ Giáng Sinh, bạn cứ để Người đến ban cho bạn sự sống mới và niềm hy vọng mới.

 

         “Lạy Chúa, xin làm cho đức tin của con được sâu xa.  Xin Chúa cho con biết Chúa ở với con trong mọi lúc”.